Vis terug in Schelde

ANTWERPEN, 22 FEBR. In de Schelde ter hoogte van Antwerpen zitten weer evenveel vissoorten als rond de eeuwwisseling. Tot nu toe was aangenomen dat de Schelde 'klinisch dood' was, als gevolg van hoge concentraties zware metalen en een gebrek aan zuurstof.

Uit een studie waar het dagblad De Morgen de hand op wist te leggen, blijkt nu dat het aantal zoet- en zoutwatervissoorten is toegenomen. Glasaal, paling en platvissen zwemmen weer in de Schelde. Af en toe wordt er zelfs zalm en zeeforel gesignaleerd. De toename van het aantal vissoorten zou te danken zijn aan een afname van de vervuiling van het Scheldewater en een toename van zuurstof, een gevolg van baggerwerkzaamheden. Het aantal aanvragen voor visvergunningen is de laatste tijd sterk toegenomen. Er zijn al plannen om in het jaar 2000 een viskampioenschap te organiseren. Toch is het de vraag of de vissen geschikt zijn voor consumptie, want er zit relatief veel metaal in de vissen. “Het Scheldewater is voor de meeste soorten gewoon net goed om niet meer ter plekke dood te vallen”, aldus de voorzitter van de provinciale visserijcommissie.