Vergoeding en pensioen Kamerleden gaan omhoog

DEN HAAG, 22 FEBR. De wachtgelden en het pensioen van oud-leden van de Tweede Kamer gaan in de toekomst omhoog. Dat is het gevolg van de verhoging van de schadeloosstelling ('salaris') voor Kamerleden waarvoor gisteren in de Kamer brede steun bleek te bestaan.

Verhoging van de schadeloosstelling (van 9.552 gulden naar 11.557 gulden per maand) betekent niet dat de parlementariërs er tijdens hun Kamerlidmaatschap netto op vooruit gaan. Tegelijk gaan namelijk de vaste onkostenvergoeding en de reiskostenvergoeding voor niet-woon-werkverkeer met zo'n tienduizend gulden op jaarbasis omlaag. Per saldo blijven de netto-inkomsten ongeveer gelijk.

Tijdens een debat gisteren over de zogeheten “emolumenten” van Kamerleden bleek dat VVD-woordvoerder Remkes eigenlijk voorstander is van een verhoging van het inkomen van Tweede Kamerleden. GroenLinks, SP, SGP en de Groep Nijpels hadden om verschillende redenen geen behoefte aan de nieuwe regeling. GroenLinks vindt een verlaging van het inkomen van Kamerleden meer voor de hand liggen. De SP gaat verder. Woordvoerder Poppe bepleitte een halvering van de schadeloosstelling en een koppeling aan het minimumloon. “Opdat in de Kamer een warm gevoel ontstaat wanneer we spreken over een verhoging van dat minimumloon.”

De instemming van de Tweede Kamer met de voorstellen is nog niet het einde van het al jaren lopende proces van herziening van de inkomens van kamerleden. Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) moet een wetsvoorstel opstellen, dat vervolgens met twee derde meerderheid dient te worden aangenomen.