Tanker weer vlot, groeiende zorg om olie

LONDEN, 22 FEBR. De Liberiaanse olietanker Sea Empress die vorige week donderdag was vastgelopen voor de zuidwestkust van Wales, is gisteravond vlotgetrokken door een vloot van twaalf slepers. Het zwaar gehavende schip met een lengte van 274 meter ligt voor anker bij een verlaten olieraffinaderij in Milford Haven, een van de grootste olieoverslaghavens van Europa. Vandaag zou worden geprobeerd een kleinere tanker langszij te brengen waarin de overgebleven olie uit de Sea Empress kan worden overgepompt.

Een bergingsexpert die anoniem wil blijven, zegt dat er de afgelopen week bij de reddingsoperatie grove fouten zijn gemaakt. De Sea Empress was vorige week al losgetrokken, maar hoge golven en slecht weer wierpen de tanker terug op de rotsen. Slepers hadden geen toestemming gekregen het schip Milford Haven binnen te slepen. Volgens de expert hadden de bergers dat verbod kunnen negeren. Ook hadden ze direct de bijstand moeten aanvaarden van de Chinese sleepboot Deyue, een van de krachtigste ter wereld. Afgelopen zondag, toen alsnog de hulp van de Deyue werd ingeroepen, bleek pas dat de kapitein alleen Kantonees sprak. De kok van het plaatselijk afhaalrestaurant Happy Gardens deed tijdens de bergingsoperatie dienst als tolk. Verzekeraar Lloyds stelt een onderzoek in naar de gang van zaken bij de berging van de tanker.

Bij de meer dan twintig milieuorganisaties die zich langs de kust hebben verzameld, heerste vanmorgen weinig vreugde over de succesvolle berging. Zij schatten dat meer dan de helft van de 130.000 ton olie uit de tanker in zee terecht is gekomen. De eilanden Skomer en Skokholm, die gelden als belangrijke vogelreservaten, zijn grotendeels omringd door een donker vlies van olie. De olievlekken hebben zich over een lengte van meer dan zestig kilometer verspreid. Ruim 500 verontreinigde vogels zijn tot dusverre behandeld in het speciale opvangcentrum dat de naam van zijn sponsor, Texaco, draagt.

In deze periode keren veel trekvogels terug uit het zuiden om te broeden op Skomer en Skokholm.

Pagina 5: Trekvogels mogelijk slachtoffer olie in Wales

Milieu-organisaties vrezen dat de vogels massaal hun dood tegemoet komen vliegen. Lokale vissers zijn bang dat hun vangsten door de vervuiling worden gehalveerd. Maar hoe groot de uiteindelijke omvang van de milieuramp zal zijn, valt in dit stadium onmogelijk te voorspellen, zegt een woordvoerder van Greenpeace. Dat hangt af van de weersomstandigheden in de komende dagen en van de effectiviteit van het schoonmaakwerk.

Een Brits-Nederlands bergingsteam met als hoofduitvoerder de Rotterdamse firma Smit Tak slaagde er gisteravond bij hoog tij in om de tanker van de rotsen te lichten. Om de drijfkracht van het schip te vergroten werd eerst perslucht in de ruimen gepompt. Door die noodgreep verloor de Sea Empress naar schatting nog eens 10.000 tot 15.000 ton olie. Maar volgens de autoriteiten hadden de bergers geen andere keuze. Als ze het schip gisteravond niet hadden vlot getrokken, was het de komende dagen waarschijnlijk in tweeën geknakt.

Milieuorganisaties en Britse oppositiepartijen zeggen dat de ramp waarschijnlijk had kunnen worden voorkomen en dat de omvang in elk geval had kunnen worden beperkt. Ze vragen zich af waarom er geen maatregelen zijn getroffen nadat de Noorse tanker Borga vier maanden geleden ook al aan de grond liep bij Milford Haven. Verder verwijten ze de regering nalatigheid omdat ze de aanbevelingen van Lord Donaldson niet heeft opgevolgd. Groot-Brittannië moet de beschikking krijgen over drie sleepboten met een groot vermogen, zei Lord Donaldson in het rapport dat hij opstelde na de ramp met de tanker Braer bij de Shetland-eilanden drie jaar geleden. In het Kanaal en bij Schotland werden zulke reddingsschepen wel gestationeerd, maar niet bij Wales, zoals het rapport eveneens had aanbevolen.

    • Dick Wittenberg