Stedelijk en Amsterdams Historisch willen nieuw depot

AMSTERDAM, 22 FEBR. Het Stedelijk Museum en het Amsterdam Historisch Museum willen een nieuw depot. Voor de bouw van een nieuwe opslagruimte is 17 miljoen gulden nodig. Dat is een van de punten van het Stedelijk in de beleidsnota 1997-2000 die het onlangs naar de gemeente Amsterdam stuurde.

Uit de nota blijkt verder dat het museum de toegangsprijzen met twee kwartjes extra wil verhogen. Dat betekent dat een kaartje vanaf 1 januari 1997 negen gulden kost. Op grond van oude afspraken zou een kaartje in 1997 8,50 mogen kosten. De opbrengst van de prijsverhoging wil het museum gebruiken voor het maken van tentoonstellingen.

Als de nieuwbouw klaar is, een paviljoen naar ontwerp van de Portugese architect Alvaro Siza, heeft het museum ook ruim één miljoen gulden per jaar extra nodig voor de exploitatie van het museum.

De gemeente Amsterdam draagt jaarlijks ruim 15 miljoen bij aan de exploitatie van het Stedelijk Museum. Voor aankopen stelt het ruim twee miljoen per jaar beschikbaar. De gemeentelijke subsidie is sinds 1990 ongeveer gelijk gebleven. Voor de komende jaren verwacht het museum geen wijzigingen.

Het Stedelijk Museum heeft ook een depot in het museumgebouw van ongeveer 2000 vierkante meter. Dat heeft redelijke bewaarcondities, in tegenstelling tot het buitendepot in Amsterdam-West, dat het museum deelt met het Amsterdams Historisch Museum. Daar zijn de bewaarcondities volgens zakelijk directeur H. Bongers slecht. Hij verwacht dat de nieuwe ruimte omstreeks het jaar 2000 open kan. De hoogte van de investering baseert de zakelijk directeur op het aantal voorgenomen vierkante meters van 6550.

Het extra exploitatiebudget dat het museum nodig heeft na de voltooiing van de nieuwbouw is overigens minder dan het was geweest als de nieuwbouw naar een ontwerp van de Amerikaanse architect Venturi gerealiseerd was. Dan was er een tekort van 3,7 miljoen per jaar op de exploitatie geweest, aldus de nota. De nieuwe vleugel betekent een uitbreiding met 30 procent ten opzichte van het huidige gebouw. (ANP)