Snel duidelijkheid verwacht over de toekomst van Fokker

ROTTERDAM, 22 FEBR. De bewindvoerders bij Fokker verwachten volgende week meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over een mogelijke overname van de vliegtuigfabriek door Bombardier of Samsung. Beide ondernemingen zijn de belangrijkste gegadigden, omdat zij interesse hebben voor overname van de vliegtuigprogramma's van Fokker.

Voor het geval er geen bruikbaar bod komt werken de bewindvoerders aan verschillende alternatieve scenario's. Het belangrijkste daarvan is een zogenoemde doorstart, waarbij Nederlandse financiers en industriële partijen in een - waarschijnlijk flink afgeslankt - nieuw Fokker deelnemen. De bewindvoerders zijn over het doorstart-scenario al in gesprek met enkele mogelijke gegadigden. Ook deze optie moet “een concreet toekomstperspectief” bieden op basis van een realistisch businessplan dat leidt tot winstgevendheid”. Een dergelijk plan “dat aan deze uitgangspunten voldoet” hebben zij samen met het Fokker-bestuur en met hulp van externe adviseurs inmiddels opgesteld.

De bewindvoerders ontkennen met klem het bericht van afgelopen dinsdag in deze krant dat de overheid circa 2 miljard gulden kwijt zou zijn bij zo'n doorstart-scenario. Aan de overheid wordt wel een bijdrage in de afzet-financiering gevraagd, maar het gaat daarbij “om veel lagere bedragen”. Volgens betrouwbare bronnen zou het evenwel gaan om exportkredieten, tijdelijke verliesfinanciering, ontwikkelingssteun en hulp bij het opzetten van een leasefaciliteit.

Minister Wijers (Economische Zaken) toonde zich gisteren in het NOS-journaal nog weinig optimistisch over de reddingsoperaties voor Fokker. Hij zei geen valse hoop te willen wekken.

Mocht een overname of de doorstart niet lukken, dan dreigt een scenario, waarbij de vliegtuigprogramma's moeten worden stopgezet: het zogeheten worst case-scenario. Alleen de delen die niet in surséance zijn, alsmede levensvatbare onderdelen die wel in surséance verkeren, blijven dan bestaan. Daarbij denken de bewindvoerders aan een organisatie voor de ondersteuning van bestaande Fokker-klanten en een onderdeel voor het produceren van reserve-onderdelen.

Hoeveel banen verloren gaan bij de reddingsoperatie van Fokker, is nog onduidelijk. Wel is waarschijnlijk dat aan een faillissement van de houdstermaatschappij Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker NV en Fokker Aircraft BV niet valt te ontkomen, aldus de bewindvoerders.

Zij dringen aan op verlenging van de duur van het boedelkrediet, waarvan de termijn volgende week afloopt. Wijers heeft hiervoor 255 miljoen beschikbaar gesteld, maar de bewindvoerders hebben tot nu toe slechts 100 miljoen gebruikt. Als het resterende krediet van 155 miljoen kan worden gecontinueerd, kan Fokker nog een aantal weken doorwerken.