Schuttersveld lijft Hartons geheel in

Schuttersveld Holding (kunststoffen en metaal) te Zeist heeft, als gevolg van het eerder aangekondigde openbare bod op Hartons plc haar belang van ongeveer 50 procent in deze Britse kunststofonderneming vergroot tot 86 procent.

Hoewel het in de bedoeling lag om de Londense beursnotering van Hartons te handhaven, wordt daar nu, gezien het hoge aanmeldingspercentage, van afgezien. Volgens de regels van de effectenbeurs van Londen is beursnotering gebonden aan de voorwaarde dat ten minste 25 procent van de uitstaande aandelen gespreid dient te zijn. Daarom probeert Schuttersveld nu Hartons geheel over te nemen. De per 20 februari geëindigde aanmeldingstermijn voor de resterende aandeelhouders is verlengd.

Toen de aanmeldingstermijn voor de aandelen Hartons op 20 februari sloot, bleek dat 86 procent van de aandeelhouders op het bod van Schuttersveld was ingegaan.

In december 1994 kocht Schuttersveld van een groot-aandeelhouder 30 procent van Hartons. Een jaar later werd het belang met 20 procent uitgebreid door inschrijving op een aandelenemissie. Met 86 procent aangemeld moet Hartons van de beurs af. “Het bod blijft nu zolang openstaan tot we circa 95 procent hebben. De rest kunnen we dan uitkopen”, aldus directeur J.B. Wolters.

Met het openbare bod, dat sinds december vorig jaar loopt, is een bedrag van 12,5 miljoen gulden gemoeid. Een bedrag in dezelfde orde van grootte was al uitgegeven aan de verwerving van de eerste helft van Hartons.

“Onze kunststof-handeldivisie Vink, die marktleider in Europa is, zal door de toevoeging van Hartons aanzienlijk worden versterkt. Met Hartons mee beloopt de omzet ongeveer een half miljard gulden. Het personeelsbestand zal met driehonderd groeien tot duizend”, zo licht directeur Wolters toe. Het opheffen van de beursnotering van Hartons betekent een jaarlijkse kostenbesparing van 500.000 gulden.

Inmiddels heeft Schuttersveld het produktiebedrijf voor huisvuilzakken van Fardem in Beerse, België, verkocht aan het management van het bedrijf. Fardem paste met haar eindprodukten voor consumenten niet in de kernactiviteiten van Schuttersveld, die zich vooral op halffabrikaten voor de industrie richt.