'Schengen' wil terrorisme krachtiger aanpakken

DEN HAAG, 22 FEBR. De tien Schengen-landen gaan het terrorisme op hun grondgebied krachtiger bestrijden. De ondertekenaars van het verdrag gericht op het slechten van grenscontroles willen nauwer samenwerken om terroristen van het ene naar het andere land uit te leveren. Dat was gisteren het resultaat van een ingelaste top-bijeenkomst in Den Haag waarom Spanje had verzocht.

De Spanjaarden hebben een conflict met België, omdat dit laatste land een Baskisch echtpaar heeft vrijgelaten dat ervan wordt verdacht te hebben geassisteeerd bij terroristische aanslagen namens de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Spanje besloot daarop begin februari de juridische samenwerking met België op te schorten.

De Spaanse staatssecretaris Fernandez de la Vega (justitie) zei gisteren in het spoedberaad geen aanleiding te zien die samenwerking opnieuw aan te gaan. De twee Schengen-lidstaten gaan vandaag in Den Haag op ambtelijk niveau proberen een oplossing te vinden voor het probleem door uitleverings-artikelen van het Schengenverdrag nader te bestuderen. Omdat Nederland tot 1 juli voorzitter is van de Schengen-groep, fungeerde staatsecretaris Patijn (Europese zaken) gisteren als bemiddelaar tussen België en Spanje. Hij verwacht dat de twee landen er samen wel uit zullen komen.

Het in Schengen-verband aanpakken van terrorisme zoekt Patijn vooral in praktische samenwerking door verbetering van artikel 60 van het verdrag, dat gaat over uitlevering. Ook zal hij bij de EU aandringen op het versneld uitwerken van een Europese conventie over uitwijzing van terroristen.

Behalve het Spaans-Belgische conflict speelt in de Schengen-samenwerking het diepgaande verschil van mening tussen Frankrijk en Nederland over het drugsbeleid. Frankrijk voert ondanks de open Schengen-grenzen nog steeds controles uit. De Franse minister voor Europese Zaken. M. Barnier, gaf gisteren nogmaals aan dat deze grenscontroles alleen worden opgeheven als Nederland zijn drugsbeleid verscherpt door coffeeshops te sluiten en de verkoop van drugs aan buitenlanders te verbieden.