Raad: tweeverdieners niet uit ziekenfonds

DEN HAAG, 22 FEBR. De Ziekenfondsraad acht het niet zinvol tweeverdieners van wie de partner een baan heeft met een inkomen ruim boven de loongrens uit te sluiten van het ziekenfonds. Het is volgens de raad technisch bijna niet uitvoerbaar en zeer moeilijk controleerbaar. Dit schrijft de raad in een rapport dat vandaag aan minister Borst (Volksgezondheid) zal worden overhandigd.

Een aanzienlijke groep ziekenfondsverzekerden heeft volgens de raad een partner die ruim meer verdient en particulier is verzekerd. Ook zijn er echtparen van wie de partners individueel net onder de ziekenfondsgrens zitten, 59.700 gulden bruto per jaar, maar gezamenlijk ruim boven dat bedrag verdienen. Werkgevers zouden moeten controleren of de partner van de werknemer boven de ziekenfondsgrens zit. “Dit maakt inbreuk op de privacy van de werknemer. Bovendien zal het ziekenfonds zijn gehele verzekeringsbestand moeten doorlopen om opnieuw de verzekeringssituatie vast te stellen. De uitvoering zal zeker belastend zijn voor de ziekenfondsen”, concludeert de raad.

De Ziekenfondsraad betwijfelt verder ernstig of ziekenfondsverzekerden die vermogensbelasting betalen uitgesloten moeten worden van het ziekenfonds. De minister had op verzoek van de Kamer de raad hierover om advies gevraagd. Het zou volgens de raad om een groep gaan van nog geen 200.000 mensen op het totaal van 9,5 miljoen ziekenfondsverzekerden. “Om dit via ad hoc beslissingen mogelijk te maken moeten nogal wat toeren uitgehaald worden en die wegen niet op tegen het uiteindelijke resultaat”, aldus een woordvoerder van de raad.