Oproep: geen flitstrein door het Groene Hart

DEN HAAG, 22 FEBR. Negen organisaties op het gebied van landbouw, natuur en recreatie, waaronder ANWB, het Landbouwschap, de vereniging Natuurmonumenten en de stichting Natuur en Milieu, pleiten voor een hogesnelheidslijn die niet het Groene Hart doorsnijdt. Ze schrijven dit aan de ministers De Boer (VROM) en Van Aartsen (LNV).

Het kabinet besluit naar verwachting dit voorjaar over het HSL-tracé. De voorkeur gaat vooralsnog uit naar een spoorlijn door het Groene Hart. Wel is op verzoek van minister De Boer een aparte inspraakronde gehouden over de zogeheten 'Bos-variant', die in plaats van door het Groene Hart langs de rijkswegen A4 en A13 loopt. Naar gebruik van de bestaande lijn (Rotterdam-Den Haag-Amsterdam) vindt een extra onderzoek plaats.

“Handhaving van de groene ruimte is van groot belang voor de bewoners en gebruikers van het Groene Hart zelf, maar ook van de Randstad als geheel”, staat in de brief. Eerder schreven de organisaties dit in het manifest 'Vijf impulsen voor het Groene Hart', dat zij aan het einde van een serie 'Groene-Hartgesprekken' die minister De Boer vorig jaar gehouden heeft, aan de bewindsvrouw overhandigden.

Nu voegen ze daaraan toe dat het voorkeurstracé van het kabinet volgens hen “zodanig afbreuk doet aan de aanwezige en te ontwikkelen groene kwaliteiten van het Groene Hart, dat een keuze voor dit tracé onverenigbaar is met het voorziene beleid”. De organisaties verwachten dat als zo'n tracé er ligt, dit verdere bebouwing van het Groene Hart zal uitlokken. Zo zou er bij Zoetermeer een extra station kunnen komen voor binnenlands medegebruik van de hogesnelheidslijn.

De organisaties roepen de twee ministers op om “vanwege uw bijzondere verantwoordelijkheid voor de toekomst van het Groene Hart, te bevorderen dat het kabinet definitief afziet van de voorkeursvariant en een keuze maakt uit de resterende varianten”.