Mensen die zich niet kunnen uiten, gaan na hartaanval eerder dood

Over het verband tussen persoonlijkheidskenmerken en het risico op hartaanvallen is veel geschreven, maar weinig bewezen. Het bekendst werden twintig jaar geleden de jachtige type-A-persoonlijkheden die eerder bij hun hartaanval arriveren dan de rustige B-typen. Het onderscheid is uit de belangstelling geraakt omdat er geen therapie is. Men kijkt nu naar beïnvloedbare kenmerken.

Maar de gemoedstoestand is niet alleen van invloed vóór het infarct. Mensen die hun eerste infarct overleven, kunnen kenmerken hebben die een ongunstige afloop enigszins voorspellen: een slechte linkerkamerfunctie, slechte kransslagaderen en geen bloedstolseloplosser gehad direct na het infarct. Belgische onderzoekers voegen daar nu een kenmerk aan toe: de type-D-persoonlijkheid (The Lancet, 17 febr).

Type-D-mensen mensen onderdrukken hun emoties. Ze voelen zich vaak ongelukkig en geïrriteerd, ze vertonen tekenen van depressie, zijn chronisch gespannen, houden anderen op afstand en zijn vaak eenzaam.

De onderzoekers vroegen 268 mannen en 35 vrouwen die enkele jaren eerder na een hartaanvaal in het revalidatiecentrum kwamen. Op basis van de persoonlijkheidstests die daar werd afgenomen, werden D-types onderscheiden van niet-D's. Bij navraag bleken 38 patiënten overleden. Het overlijdensrisico voor D-types bleek viermaal hoger dan voor niet-D-type mensen. Medicatie tegen depressie en gedragstherapie zou een deel van de oversterfte kunnen voorkomen, schrijft een commentator in The Lancet.