Lang afgesloten grot met H2S-gas herbergt uniek ecosysteem

Geen zonlicht, nauwelijks warmte en geen 'normaal' voedsel. Dat zijn de omstandigheden die heersen in de Movile-grot in Roemenië. Dergelijke omstandigheden moeten wel een uitwerking hebben op het leven ter plaatse. Dat werd bevestigd door een onderzoeker van de universiteit van Cincinnati op de AAAS-bijeenkomst in Baltimore (8-13 feb.).

De Movile-grot werd tien jaar geleden ontdekt. Al spoedig werd vastgesteld dat er een merkwaardig ecosysteem aanwezig is. Dat moet zich hebben ontwikkeld in de ongeveer vijf miljoen jaar dat de grot afgesloten is geweest van de buitenwereld. Het bijzondere aan het ecosysteem, dat zich volledig onder water bevindt, is dat het vrijwel geheel verstoken is van welke energiebron dan ook. Uiteraard ontbreken het licht van de zon, maar dat komt in veel meer grotten voor. Voedsel wordt evenmin van buitenaf aangevoerd: de grot is volkomen geïsoleerd van de buitenwereld. Maar niet van de binnenwereld! Uit het binnenste der aarde komt via het grondwater zwavelwaterstof (HS) de grot binnen. Opgelost in het water dient dat als energiebron.

Oxydeerbare zwavel vormt ook elders een energiebron voor bijzondere fauna's, bijv. op 'hot spots' in de diepzee. Daar is echter een toevoer van aardwarmte, waaraan de fauna een deel van zijn energie ontleent. De Movile-grot is echter koud, zodat deskundigen nu spreken van een chemo-autotroof milieu. De flora en fauna omvat tot dusverre 31 soorten. Het zijn voornamelijk micro-organismen (die dichte plakkaten vormen), maar ook kreeftachtigen, waaronder isopoden en waterschorpioenen.