Krachtige groei kantoormarkt stuwt winst KNP BT op

AMSTERDAM, 22 FEBR. Een krachtige groei van de resultaten in de distributie van kantoorartikelen en grafische systemen heeft de winst van KNP BT (papier, verpakking, distributie) uit gewone bedrijfsactiviteiten in het vierde kwartaal met 31 procent opgestuwd naar 151 miljoen gulden.

Dat heeft bestuursvoorzitter drs. R. van Oordt gistermiddag bekendgemaakt. Van Oordt gaat op de aandeelhoudersvergadering in april met pensioen en wordt opgevolgd door F. de Wit. Voor het lopende jaar vond Van Oordt het te vroeg voor een concrete winstprognose, al maakte hij wel duidelijk dat de distributiesector goede resultaten zal boeken.

De netto winst van het concern is in 1995 uitgekomen op 470 miljoen gulden, een stijging van 44 procent ten opzichte van 1994. De groei van de netto winst werd getemperd door een aparte voorziening van 75 miljoen gulden in het vierde kwartaal voor boekverliezen op bedrijven die worden of al zijn verkocht.

De voorziening volgt op een omvangrijk driejarig verkoop- en investeringsprogramma, waarmee KNP BT inmiddels halverwege is. Deze herschikking van activiteiten voorziet in de verkoop van fabrieken en bedrijven ter waarde van 1 tot 1,5 miljard gulden en investeringen en nieuwe overnames voor een bedrag van 3,5 à 4 miljard gulden.

Bij KNP BT werkten eind vorig jaar 26.100 mensen. Het totale personeelsaantal is vorig jaar met 1.700 gedaald, zo vertelde Van Oordt gisteren. “Wij doen meer met minder mensen.” Het dividend wordt met drie kwartjes verhoogd naar 1,75 gulden, terwijl de winst per gewoon aandeel met bijna 2 gulden steeg naar 5,05 gulden, een groei van 61 procent.

De omzet lag in het vierde kwartaal 200 miljoen gulden hoger op 3,9 miljard gulden. In heel 1995 boekte KNP BT een omzetgroei van 14 procent tot 15 miljard gulden. In het vierde kwartaal was de sector distributie de motor achter de winstgroei: het bedrijfsresultaat steeg met bijna 60 procent naar 126 miljoen gulden. Het vierde kwartaal is hier overigens traditioneel sterk. Volgens Van Oordt is de winstgroei een gevolg van enorme vraag naar onder meer de machines van Heidelberg en eerdere kostenreducties. Distributie is de grootste activiteit van KNP BT met een omzet van 8,4 miljard in 1995.

In de twee andere sectoren - verpakking en papier - kampte KNP BT in het vierde kwartaal met stilstanden in de produktie. In de verpakking (op jaarbasis de een na grootste sector met 4,3 miljard omzet) bleef het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal gelijk ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal van 1994 op een niveau van 70 miljoen gulden. Dat was vooral het gevolg van uitstekende resultaten in het golfkarton. Het massiefkarton, dat zich in het derde kwartaal opnieuw aandiende als zorgenkindje, “was wel beter dan in het derde kwartaal, maar nog niet goed”, luidde Van Oordts commentaar. In het massief karton (1.600 werknemers) heeft het concern vorige maand overeenstemming met de vakbonden bereikt over een reorganisatie zonder gedwongen ontslagen, die KNP BT weinig contanten kost, zo beloofde financieel bestuurder R. Bonnier.

In de sector papier, met een omzet van 3,3 miljard gulden de kleinste van de drie sectoren, was het bedrijfsresultaat van 89 miljoen gulden 21 miljoen gulden hoger dan in het laatste kwartaal van 1994. Ten opzichte van het tweede en derde kwartaal van vorig jaar is er echter sprake van een constante daling van het resultaat.