Kamer kiest voor energiefonds MKB

DEN HAAG, 22 FEBR. De Tweede Kamer heeft gisteren in een bijna 'Kamerbreed' aanvaarde motie minister Wijers (Economische Zaken) aangespoord om een energiebesparingsfonds van 80 miljoen gulden voor het Midden- en Kleinbedrijf op te richten. Alleen de fractie van de Centrumdemocraten stemde tegen.

Met de aanvaarding van deze motie, ingediend door het Kamerlid Crone (PvdA), kiest de Kamer voor het plan dat MKB-Nederland eind vorig jaar presenteerde, om de 80 miljoen gulden die de kleine bedrijven per jaar aan energieheffing betalen aan deze ondernemers terug te geven om investeringen in energiebesparing mogelijk te maken. MKB-Nederland toonde zich gisteravond “zeer tevreden” met de beslissing van de Tweede Kamer, waardoor een concurrerend plan dat deze week door de grote werkgeversvereniging VNO-NCW was gepresenteerd, is afgewezen. Voorzitter J. Kamminga van MKB-Nederland was verontwaardigd over het VNO-NCW-plan, dat zonder enig overleg was gepresenteerd en zijn eigen plan dreigde te ondergraven.

MKB-Nederland onderhandelt met EnergieNed, de organisatie van de energie-distributiebedrijven, over de vorming van een fonds dat samen met banken beheerd zou moeten worden. Dit fonds moet worden gevoed uit de zogenoemde MAP-heffingen (Milieu Actie Plan) die de ondernemers op hun stroom-en gasrekeningen betalen. De besteding van het geld wil MKB-Nederland echter niet aan de distributiebedrijven overlaten. Er moet een bestuursraad komen waarin MKB-Nederland zelf vertegenwoordigd wordt.

De motie-Crone werd aanvaard tijdens het debat over de Energie-distributiewet, die de Kamer gisteren goedkeurde. Daarin zijn voorschriften gesteld voor de energiebedrijven die zich ook met commerciële activiteiten zoals telecom-diensten en installatie van gas- en elektriciteitsnetten gaan bezighouden. Over die activiteiten moeten de bedrijven normaal belasting gaan betalen. De Kamer verscherpte die voorschriften door aanvaarding van een amendement (wijziging) die de bedrijven verbiedt om hun commerciële dochterondernemingen kruislingse subsidies te verschaffen met het geld dat ze door hun nutsfunctie, de energielevering, verdienen. Zo wordt oneerlijke concurrentie jegens particuliere bedrijven tegengegaan. Ook aanvaarde de Kamer een amendement-Lansink (CDA) dat minister Wijers verplicht preventief toe te zien op de besteding van de MAP-opbrengsten