Hogeschool komt met aparte opleiding voor allochtonen

De Ichthus Hogeschool in Rotterdam begint volgend studiejaar een aparte opleiding voor 25 allochtone studenten. Ze zullen worden opgeleid tot sociaal-pedagogisch hulpverlener en speciaal worden voorbereid om allochtone patiënten te helpen. Ongeveer tien procent van de vijfhonderd studenten sociaal-pedagogische hulpverlening van de hogeschool is allochtoon.

De hogeschool begint met de opleiding omdat de gewone opleidingen te weinig allochtone studenten trekken. Bovendien haken allochtonen vaker af dan autochtone studenten. Volgens de hogeschool is dat niet gewenst omdat de behoefte groeit aan allochtone hulpverleners, die vertrouwd zijn met andere culturen.

De hogeschool wil met intensievere studiebegeleiding en 'intercultureel' onderwijs de opleiding geschikter maken voor allochtone studenten. 'Dat betekent niet alleen een paar modulen intercultureel onderwijs invoeren, maar in de hele opleiding de nadruk leggen op de specifieke problemen van allochtone cliënten,' aldus de woordvoerder.

Directeur van het Nederlands Centrum voor Buitenlanders I. Akel heeft sterke twijfels of een aparte opleiding meer allochtone studenten zal trekken. 'Een goede sfeer op school en goede begeleiding en opvang zijn veel belangrijker dan een apart klasje met een aparte naam.' Akel is ook bang voor 'gettovorming' bij een aparte leerroute. 'Wil je werkelijk intercultureel onderwijs geven, dan moet dat op de hele school gebeuren. Ook autochtone hulpverleners moeten worden opgeleid om allochtone patiënten te helpen.'