Fracties oneens over miljard; Verdeeldheid over besteding van DSM-geld

DEN HAAG, 22 FEBR. De regeringsfracties reageren verdeeld op de besteding van de 1,1 miljard gulden die de verkoop van de aandelen DSM oplevert. De VVD vindt dat het geld moet worden besteed aan de reductie van de staatsschuld of versterking van de infrastructuuur.

De PvdA vindt dat de opbrengst “in de algemene pot moet en dan maken we de afweging tussen schuldreductie, lastenverlichting, economische infrastructuur, en de claims van ministers”.

D66 was tot aan het begin van de middag niet in staat om te reageren op de verkoop van de DSM-aandelen. De grootste oppositiepartij, het CDA, vindt dat het geld moet worden besteed aan reductie van de staatsschuld. Financieel-woordvoerder Terpstra wijst erop dat hij in de vorige kabinetsperiode met het PvdA-Kamerlid Melkert, de huidige minister van sociale zaken en werkgelegenheid, een motie heeft ingediend waarbij de opbrengst van staatdeelnemingen wordt besteed aan schuldreductie of wordt gebruikt voor het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Naast de verkoop van staatsdeelenemingen bestaan de inkomsten van het FES uit de verkoop van extra aardgas. Met het fonds worden projecten gefinancierd voor de versterking van de economische structuur.

De motie Terpstra-Melkert werd kamerbreed gesteund. “Het uitgeven van geld is op dit moment het probleem bij de infrastructuur. In principe is er genoeg geld, maar door de procedures kan het nog niet worden uitgegeven. De opbrengst van de DSM-aandelen moeten we dus gebruiken voor de reductie van de staatsschuld”, aldus Terpstra.

Zijn VVD-collega Hoogervorst wijst erop dat de financiering van een aantal grote infrastructurele projecten, zoals bijvoorbeeld de Betuwelijn, nog niet helemaal rond is. “Of we het geld voor de staatsschuld of voor de infrastructuur gebruiken, is dus lood om oud ijzer.”

Gisteren werd bekend dat de Nederlandse staat heeft besloten het merendeel van zijn resterende aandelenkapitaal in het chemieconcern DSM af te stoten. Van de 11,3 miljoen aandelen die de staat nog bezit worden er 7,34 miljoen verkocht, ongeveer 20 procent van het totale aandelenkapitaal van DSM. De opbrengst voor het rijk bedraagt ongeveer 1,1 miljard gulden. In de Miljoenennota 1996 is een post opgenomen van 1,4 miljard gulden voor de verkoop van staatsdeelnemingen.

Het PvdA-Kamerlid Van der Ploeg wil dat de 1,1 miljard gulden “in de algemene pot” wordt gestort. Bij de besprekingen over de begroting van 1997 kan dan een afweging worden gemaakt tussen schuldreductie, lastenverlichting, economische infrastructuur, en de wensen voor meer uitgaven die de verschillende ministers in het kader van de begrotingsbesprekingen op tafel zullen leggen.