Bond vreest verlies banen bij Philips Medical Systems

EINDHOVEN, 22 FEBR. De vakorganisatie de Unie voorziet op korte termijn een verlies van enkele honderden banen bij Philips Medical Systems. Volgens bestuurder A. Verhoeven is het concern van plan ingrijpende maatregelen te treffen om de winstgevendheid te verbeteren. De vakorganisatie denkt dat vooral in de vestigingen in Best en Heerlen banen verdwijnen.

Bezuinigingen in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten en Europa spelen Philips Medical Systems parten. Ook de dalende dollarkoers en de prijsafbraak hebben een negatieve invloed op het resultaat van dit bedrijfsonderdeel. Vorig jaar steeg de omzet weliswaar met ongeveer 5 procent, maar de winst daalde, zo deelde de onderneming vorige week mee, zonder verder in details te treden. Bij Philips Medical Systems werken over de hele wereld 9.500 mensen van wie ongeveer 2.500 in Nederland.

Verhoeven zegt dat Philips alles wil doen om zoveel mogelijk werknemers elders binnen of buiten het bedrijf aan een baan te helpen. Hij wijst erop dat in Nederland bij het bedrijfsonderdeel ruim 450 mensen werken met een tijdelijk dienstverband. Desondanks sluit het concern gedwongen ontslagen niet uit.

In een brief aan zijn leden schrijft Verhoeven dat het voortbestaan van Philips Medical Systems gevaar loopt als er niets gebeurt. “Teneinde het tij te keren is een groot aantal maatregelen in voorbereiding, waaronder een personeelsaanpassing. Het definitieve plan is omstreeks mei of april klaar”, aldus de vakbondsbestuurder. Hoewel er geen reden voor paniek bestaat, is de Unie wel bezorgd over de gevolgen voor het personeel.

Een woordvoerster van Philips bevestigt dat de onderneming onderzoekt hoe het bedrijf allerlei negatieve invloeden het hoofd kan bieden. “Dat zou personele gevolgen kunnen hebben. Meer valt daar op dit moment niets over te zeggen.”

De woordvoerster ontkent dat het voortbestaan van het bedrijfsonderdeel in gevaar is.(ANP)