Tommel slaat met de vuist op tafel

DEN HAAG, 21 FEBR. Eindelijk sloeg hij terug. Staatssecretaris D. Tommel (Volkshuisvesting) heeft zich weken, zo niet maandenlang de kritiek van het Tweede-Kamerlid A. Duivesteijn van de PvdA op zijn beleid moeten laten welgevallen, zonder dat hij zich blijkbaar geroepen voelde zijn coalitiegenoot met gelijke munt terug te betalen. Intussen ergerde de fractie van D66 zich steeds meer aan de 'omgangvormen' van Duivesteijn ten opzichte van Tommel.

Maar gisteren greep de D66-bewindsman de gelegenheid die het CDA hem in de Tweede Kamer bood. Aanleiding was een vraaggesprek met Duivesteijn in het dagblad Cobouw (kop: 'Tommel geniet gezag noch vertrouwen') waarin de PvdA'er vaststelde dat Tommel materieel geen vertrouwen geniet in de Kamer. Later zwakte hij dat per brief aan de staatssecretaris af: het ontbreken van 'materiële steun' was eigenlijk een juistere term.

De CDA'er Biesheuvel toonde zich al die tijd een verbijsterd toeschouwer bij de omgangsvormen tussen Duivesteijn en Tommel en vroeg de staatssecretaris daarom gisteren: “Waarom slaat u niet eens met de vuist op tafel?”

Nou, antwoordde Tommel, hij kent Duivesteijn zo langzamerhand wel. Over het interview in Cobouw zei de staatssecretaris daarin een “mij langzamerhand bekend geworden patroon” te zien.

Tommel: “Er werden vergaande uitspraken gedaan, niet altijd even genuanceerd. Naarmate het debat in deze Kamer over de uitspraken naderde, werden ze in ijltempo teruggenomen. Dat is een beetje gebruik geworden. Dergelijke uitlatingen zeggen meer over degene die ze doet dan de aangesprokene. De woordkeuze, de suggesties en de beweringen zijn altijd voor rekening van de afzender en niet van de aangesprokene. Dat heeft iets met geloofwaardigheid te maken, zeker als in de Kamer dergelijke uitspraken niet worden herhaald.”

Vertrouwt de PvdA Tommel nu wel of niet, wilde Biesheuvel vervolgens van de fractieleider van die partij weten. Wallage had er één woord voor nodig: “Ja.”

Maar geldt dat dan ook voor Duivesteijn, probeerde Kamerlid Oedayrai Singh Varma (GroenLinks). Dit was het antwoord van Duivesteijn: “Dan gaat het over de vraag wat het verschil is tussen vertrouwen en materieel vertrouwen. Zoals iedereen weet is de betekenis van materieel 'stoffig'. Dat betekent dus dat je het hebt over de materie. Ik heb dus heel nadrukkelijk verwezen naar het feit dat er materieel onvoldoende steun is voor voorstellen die door de staatssecretaris worden gedaan en dat de PvdA-fractie zich daar zorgen over maakt.”

Maar, wilde Poppe van de SP vervolgens weten, komt de PvdA dan met een nieuw beleid en hoeveel miljard gulden mag dat gaan kosten? Duivesteijn: “Hoeveel miljard de PvdA daarvoor over heeft, dat is eigenlijk nog de enige kwestie waarover wij discussiëren. Maar wij komen daar zeker uit!”

Blijft de vraag, meende Verkerk (AOV), wat Duivesteijn dan denkt over de 'omgangsvormen' die coalitiepartners erop na horen te houden. Duivesteijn: “Daarvan weet ik eigenlijk niet zo vreselijk veel. Ik begrijp dat u dat betreurt, maar je kunt in het leven niet alles hebben.”

Binnenkort discussieert Duivesteijn met Tommel over diens voorstellen tot wijziging van de individuele huursubsidie. Volgens de laatste berichten zijn ze het nog niet eens.