Stijging rente kapitaalmarkt Europa en VS

AMSTERDAM, 21 FEBR. De rentestijging op de kapitaalmarkt heeft zich gisteren en vanmorgen onverminderd voortgezet. De kapitaalmarktrente, gemeten als het rendement op de toonaangevende tienjarige staatslening, steeg in Nederland vanmorgen tot 6,45 procent rond het middaguur.

Dat was hoger dan de 6,41 procent aan het slot van gisteren. De obligatiemarkt maakte vanmorgen een fors verlies goed dat bij opening de rente korte tijd opdreef tot 6,53 procent.

De slechte stemming op de Europese obligatiemarkt werd gisteravond versterkt door koersverliezen in de Verenigde Staten, waardoor de rente daar flink opliep. Die verliezen traden op nadat topman Alan Greenspan van de Federal Reserve Board, het Amerikaanse stelsel van centrale banken zei dat de economische groei in de VS zou doorzetten. Met name Greenspans opmerking dat een economische verzwakking tijdelijk zal zijn, werd door de financiële markten opgevat als een teken dat de 'Fed' terughoudend zal zijn bij verdere verlagingen van de Amerikaanse geldmarktrente. Hoewel de Amerikaanse obligatiemarkt zich tegen het slot iets herstelde van een scherpe koersval nadat Greenspans opmerkingen bekend werden, verloor de langst lopende staatslening van dertig jaar per saldo meer dan twee procent in waarde. het rendement op deze lening liep daardoor op tot 6,41 procent. Dat is het hoogste niveau sinds oktober vorig jaar. Ook de aandelenkoersen op Wall Street gaven terrein prijs. Het Dow Jones-gemiddelde van dertig industriefondsen liep bijna 45 punten terug tot 5458,53 punten. Dat is ruim drie procent onder het koersrecord dat vorige week werd behaald.

Op de Europese kapitaalmarkt wordt nog steeds gewacht op de bekendmaking van de groei van de Duitse geldhoeveelheid in januari. De Duitse centrale bank, de Bundesbank, heeft al gewaarschuwd dat die geldgroei hoog kan uitvallen, hetgeen deels komt door een statistische vertekening. De Bundesbank hanteert de geldgroei, die een voorbode kan zijn voor inflatie, als leidraad voor het rentebeleid. Het streefdoel voor de geldgroei, tussen de vier procent en zeven procent, kan door het januaricijfer fors worden overschreden. Dat zou de Bundesbank, die de geldmarktrente nu al bijna een maand ongewijzigd heeft gehouden op 3,3 procent, terughoudend maken de rente nog verder te verlagen.

De vanmorgen opnieuw gestegen kapitaalmarktrente op langlopende leningen hangt nauw samen met de rente op hypotheken met een vergelijkbare looptijd. Sinds half januari is de tienjaars rente op de kapitaalmarkt gestegen van 5,75 procent tot 6,45 procent vandaag. Verschillende hypotheeknemers, waaronder Aegon en het ABP, gingen de afgelopen dagen over op het verhogen van hun hypotheekrentes met tot 0,3 procent. De drie grootste partijen op de Nederlandse hypotheekmarkt, Rabo, ING en ABN Amro zagen daar tot nu toe van af.