Staat doet belang in DSM van de hand

ROTTERDAM, 21 FEBR. De Nederlandse staat heeft besloten het merendeel van zijn resterende aandelenkapitaal in het chemieconcern DSM af te stoten. Van de 11,3 miljoen aandelen die de staat nog bezit worden er 7,34 miljoen verkocht, ongeveer 20 procent van het totale aandelenkapitaal van DSM. Het rijk en DSM hebben dat vanochtend samen bekendgemaakt.

De opbrengst zal 1,115 miljard gulden bedragen. 'Te gelegener tijd', aldus DSM, zal de staat de rest van zijn aandelen (3.965.550 stuks) van de hand doen. Het verkoopplan zorgde vanochtend voor een koersexplosie van de aandelen DSM op de Amsterdamse effectenbeurs. De koers steeg ruim 9 gulden naar 151,30 gulden rond het middaguur. “Het is wel de vraag wat er met de koers van het aandeel DSM gebeurt, zolang dat resterende bezit van de overheid nog boven de markt hangt”, zegt een handelaar.

Met de overheid is twee maanden onderhandeld over de wijze waarop deze derde tranche naar privatisering van de voormalige Staatsmijnen zou plaatshebben. Volgens DSM-bestuurder L. Ligthart is een constructie gevonden die geen druk geeft op de aandelenkoers. Daarvoor is wel een statutenwijziging nodig, waarmee de aandeelhoudersvergadering van DSM nog akkoord moet gaan.

Aan de 7,34 miljoen aandelen van de staat is een waarde toegekend van 152 gulden per stuk. Dat bedrag is volgens Ligthart gebaseerd op de gemiddelde slotkoers van vorige week, plus vijf procent. De aandelen die vrijkomen worden één op één omgezet in aandelen met een vast dividend dat altijd uitgekeerd moet worden (cumulatief preferente aandelen, of cumprefs). ABN Amro zal deze aandelen tegen een prijs van 70 gulden per cumpref plaatsen bij een beperkt aantal institutionele beleggers. Ligthart gaat er van uit dat het Nederlandse beleggers zijn, omdat buitenlandse geïnteresseerden niet kunnen profiteren van de belastingvrije dividenden waarin de constructie voorziet. Verwacht wordt dat de beleggers pakketten kopen van vier à vijf procent van het totaal aantal aandelen. Voor die pakketten moet rond honderd miljoen gulden worden betaald.

Pagina 20: DSM comenseert staat voor 600 miljoen

Als compensatie voor het omruilen van gewone aandelen in cumprefs zal DSM de staat 82 gulden per aandeel in contanten betalen. Dat leidt bij DSM tot een 'cash out' van zo'n 600 miljoen gulden, die het bedrijf zich volgens Ligthart met gemak kan permitteren. Over '95 heeft het concern een netto winst behaald van meer dan een miljard, dat komt overeen met ruim 20 procent van het eigen vermogen. Daarnaast heeft het bedrijf praktisch geen schulden en heeft het ruim vijftig procent eigen vermogen op het totaal van de balans.

Aan de cumprefs is een dividend-percentage verbonden, dat gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van het effectieve rendement op staatsobligaties met een looptijd van negen tot tien jaar. Daarbij wordt uitgegaan van berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die zijn gepubliceerd in de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel. Volgens Ligthart komt dat uit op 6,2 procent. Maar om de cumprefs aantrekkelijk te maken wordt dat percentage verhoogd met 50 basispunten, zodat het percentage uiteindelijk uitkomt op 6,7 procent.

De cumprefs worden op naam gesteld en voor deze aandelen zal geen beursnotering worden aangevraagd. Aan het cumulatief preferent aandeel is hetzelfde stemrecht verbonden als aan een gewoon aandeel. Beide aandelen hebben een nominale waarde van twintig gulden.

Na voltooiing van de derde 'privatiseringsronde' zal nog 80 procent van het huidig aantal gewone aandelen - 28.885.820 stuks - in omloop zijn.

Ligthart stelt dat het zich laat raden waarom de staat dit moment heeft uitgekozen om het grootste deel van zijn belang in DSM te verkopen. “De koers is op het ogenblik zeer behoorlijk en we kunnen best stellen dat de staat 'goed geprikt' heeft”, aldus Ligthart.

Volgens hem is het steeds de bedoeling geweest om bij de verkoop van het resterend deel van het staatseigendom uit te zien naar een kleine groep institutionele beleggers. “Als we deze keer weer hadden gekozen voor een 'roadshow' zou daar duidelijk een koersdrukkend effect van zijn uitgegaan. Nu we dat op deze manier weten te voorkomen is dat juist in het belang van de kleine beleggers die al in het bezit zijn van aandelen DSM”, aldus Ligthart.