Sorgdrager vraagt geld voor bouw van 3000 nieuwe cellen

DEN HAAG, 21 FEBR. Minister Sorgdrager (Justitie) heeft drieduizend nieuwe cellen nodig om het aantal heenzendingen van verdachten terug te dringen.

Met die uitbreiding zou het totale aantal cellen in Nederland uitkomen op vijftienduizend bij de eeuwwisseling. Het kabinet spreekt aanstaande vrijdag over de wensen van minister Sorgdrager. Behalve meer geld voor cellen wil de minister het aantal alternatieve sancties, zoals taak- en leerstraffen voor veroordeelden, uitbreiden om de druk op het gevangeniswezen te verminderen.

De behoefte aan nieuwe cellen van de minister komt nadat het departement van Justitie nieuwe prognoses heeft gemaakt over het toekomstige cellentekort. Eind januari waarschuwde Sorgdrager de Tweede Kamer al dat het beeld “somberder” zou kunnen zijn dan tot dan toe werd aangenomen.

Het kabinet neemt binnenkort een standpunt in over een rapport dat een commissie onder leiding van oud-minister van Justitie Korthals Altes vorig jaar schreef. Die commissie deed in opdracht van Sorgdrager onderzoek naar de uitbreiding van het arsenaal aan alternatieve sancties, maar kwam tot de conclusie dat de capaciteit van het gevangeniswezen drastisch moest worden uitgebreid.

Minister Sorgdrager, die zich altijd terughoudend heeft opgesteld met betrekking tot de uitbreiding van het aantal cellen, onderschrijft die bevindingen nu. Vlak na haar aantreden in 1994 dacht zij nog voldoende te hebben aan het cellenbouwprogramma van Justitie, dat niet verder reikte dan een capaciteit van twaalfduizend cellen. De minister is sindsdien echter geconfronteerd met hoge aantallen heenzendingen van verdachten wegens het gebrek aan celruimte. In 1994 werd een record van 5.316 heenzendingen bereikt. Vorig jaar liep het aantal heenzendingen voor het eerst weer terug, tot 4.200.

Hoeveel geld minister Sorgdrager nodig heeft voor de nieuwe cellen hangt mede af van de verdeling die zij wil maken tussen 'gewone' gevangeniscellen (250.000 gulden per stuk) en de zogenoemde 'sobere' cellen. Die cellen, die worden gebruikt voor het tijdelijk opsluiten van bijvoorbeeld criminele drugsverslaafden, zijn beduidend goedkoper.