Rotterdam pakt files ringweg aan

ROTTERDAM, 21 FEBR. Rotterdam en de randgemeenten willen het aantal files op de ringweg rond de stad terugbrengen tot het niveau van 1993.

Daartoe hebben burgemeester Peper van Rotterdam namens de regioraad, minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) en wethouder Van den Muijsenberg namens Rotterdam vandaag een Fileplan ondertekend. Dat beoogt door verbeteringen in de infrastructuur, het openbaar vervoer en de verkeersbeheersing het aantal files terug te dringen.

De afgelopen tien jaar is rond Rotterdam het aantal 'voertuigverliesuren', de uren die automobilisten in de file verdoen, jaarlijks met zeven procent toegenomen. Zonder gerichte maatregelen zal dat aantal volgens de huidige prognoses van vijftien miljoen in 1993 toenemen tot 27 miljoen in het jaar 2000. Ongeveer veertig procent van de files bestaat uit woon-werk verkeer, een derde betreft zakelijk verkeer.

Doel van het Fileplan is het aantal vaste files terug te dringen, maar ook 'incidentele files', bijvoorbeeld ten gevolge van ongevallen. Dat geeft werknemer meer zekerheid over de dagelijkse reistijd naar het werk en verbetert zo de bereikbaarheid, voor bedrijven een belangrijke factor om zich ergens te vestigen. De aftredende havenwethouder Smit noemt het dichtslibben van de ringweg de grootste bedreiging voor de positie van de haven.

In het Fileplan ontbreken ingrijpende maatregelen. Zo wordt niet gerept van een voorstel van Rotterdam om de maximumsnelheid op de ringweg naar tachtig kilometer terug te brengen, zodat auto's minder onderlinge afstand in acht hoeven te nemen.

De plannen voor verbetering van het openbaar vervoer zijn al langer bekend. Zo werkt het Rotterdamse vervoersbedrijf RET aan het 'Tramplus'-systeem en wordt begonnen met de aanleg van de Benelux-lijn, een nieuwe metrolijn over Schiedam naar het zuiden van Rotterdam. Daarvoor moet een tweede Beneluxtunnel onder de Nieuwe Waterweg aangelegd. Vandaag opende minister Jorritsma bij NS-station Schiedam/Rotterdam-West een informatiecentrum over de lijn.