PvdA niet meer tegen invoering eigen bijdragen

DEN HAAG, 21 FEBR. De Tweede-Kamerfractie van de PvdA verzet zich niet langer tegen het invoeren van eigen bijdragen in de gezondheidszorg.

Een voorwaarde daarbij is wel dat de minima en chronisch zieken worden ontzien. Door deze stap van de PvdA lijkt een compromis over de invoering van eigen bijdragen voor ziekenfondspatiënten dichterbij te komen.

De meest betrokken ministers uit het kabinet hebben gisteren opnieuw over deze kwestie overleg gevoerd. De eigen bijdragen moeten een besparing van 900 miljoen gulden opleveren. Omdat de overschrijdingen voor 1995 en 1996 in de gezondheidszorg in totaal ongeveer anderhalf miljard gulden zullen bedragen, wordt de druk om snel tot een oplossing te komen steeds groter.

In het regeerakkoord staat dat minister Borst (Volksgezondheid) 900 miljoen gulden moest besparen door middel van een eigen risico. Dat is inmiddels veranderd in een eigen bijdrage. Het is de vraag of de voorstellen van Borst dat bedrag op zullen leveren als minima en chronisch zieken van koopkrachtverlies worden gevrijwaard. De ziekenfondspremie voor deze groepen zou daarvoor met honderd gulden moeten dalen. Dit betekent echter dat de besparing nog maar een kleine 700 miljoen gulden oplevert.

De invoering van een eigen bijdrage zou de patiënten een betere prikkel geven om verantwoord van zorg gebruik te maken. De eigen bijdrage in de Ziekenfondswet leidt tot een verschuiving van de collectieve lasten naar de particuliere betalingen.

De fracties van de PvdA en D66 voelen niets voor een vast bedrag voor iedereen van maximaal tweehonderd gulden zoals de VVD dat wil. Tweede-Kamerlid Oudkerk (PvdA) wil een inkomensafhankelijke bijdrage voor fondsverzekerden waarbij de chronisch zieken en minima moeten worden ontzien. Verder moet de bijdrage gelden daar waar burgers een eigen afweging kunnen maken. Voor een bezoek aan de huisarts zou dan geen bijdrage mogen gelden. Als dat niet de beoogde 900 miljoen gulden oplevert, moet verder bespaard worden op ondoelmatigheden in de medische sector.

D66 wil ook de minima en en chronisch zieken ontzien, maar wil eventueel wel praten over een vaste eigen bijdrage voor de rest van de ziekenfondspatiënten. “De industrie, de verzekeraars en de specialisten moeten inleveren en in dat kader kan ook een bijdrage van de patiënt worden verlangd”, aldus D66'er Van Boxtel.

De VVD'er Hoogervorst vindt dat zijn partij zich “constructief” heeft opgesteld. “Wij wachten op het standpunt van het kabinet. De VVD maakt zich zorgen om de overschrijdingen van het budget in de gezondheidszorg. Daar word ik niet vrolijker van. De opdracht van elke minister is om zoveel mogelijk zelf te ondernemen om binnen het budget te blijven”, aldus Hoogervorst.