Onderzoek zelfmoorden Noordsingel

Niet bekend

Vorig jaar hebben drie gedetineerden aan de Noordsingel zelfmoord gepleegd. Begin dit jaar deden twee gevangenen een poging daartoe. Eén van hen sprong in januari vanaf een balustrade naar beneden. Een andere gedetineerde probeerde afgelopen zondag zichzelf te doden door zich aan zijn broekriem op te hangen in zijn cel. Het personeel vond de man nog net op tijd.

Behalve de drie gevangenen die in 1995 zelfmoord pleegden, overleden vorig jaar nog eens drie andere gedetineerden. Twee bezweken aan een besmetting met het hepatitus-B-virus. Een derde kwam door verstikking om het leven terwijl hij na een ruzie met een andere gevangene door bewaarders naar zijn cel werd gesleept. Naar de laatste zaak loopt nog een onderzoek van de rijksrecherche.

Advocaat N. Meijering van de gedetineerde die op 6 oktober vorig jaar zelfmoord pleegde, is niet tevreden met de uitkomst van een eerder politie-onderzoek naar die zaak. Hierin werd gesteld dat Justitie niets verweten kan worden. Meijering wil via een civiele procedure de staat aansprakelijk stellen voor de dood van zijn cliënt, van wie bekend was dat hij suïcidaal was, maar wel schoenveters en een scheermes in zijn cel had.