Nieuw onderzoek Iraanse asielzoekers

DEN HAAG, 21 FEBR. Een Iraanse moeder en haar twee dochters van zes en negen jaar worden Nederland nog niet uitgezet. Staatssecretaris Schmitz (Justitie) laat onderzoeken of de vrouw en haar kinderen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. De vrouw zegt dat haar dochters in Iran worden uitgehuwelijkt aan volwassen mannen. Eerder wezen Justitie en de Haagse rechtbank haar asielaanvraag af.