Na interview over Van Traa; D66: Schmitz heeft zichzelf afgeschreven

DEN HAAG, 21 FEBR. PvdA-staatssecretaris E. Schmitz (justitie) is in feite nu al demissionair. Dat zegt het Kamerlid De Graaf (D66) in reactie op een vraaggesprek met de staatssecretaris deze week in Vrij Nederland.

Schmitz zegt daarin onder meer dat zij “sowieso opziet tegen de resterende tweeëneenhalf jaar” van het staatssecretariaat. “Het is een zware tijd”, aldus Schmitz. Die uitspraak heeft De Graaf verbaasd. “Ze is nog niet eens halverwege de kabinetsperiode. Het is niet verstandig om nu al te zeggen dat je naar een andere betrekking uitziet.”

De woordvoerder van Schmitz zei vanmiddag dat de staatssecretaris “absoluut niet denkt aan opstappen”.

Schmitz uit scherpe kritiek op de enquêtcommissie Opsporingsmethoden. Zij noemt het “een schande” dat door de commissie Van Traa de resultaten van een eerder onderzoek onder leiding van oud-burgemeester Wierenga “zo maar even worden weggewoven”.

De staatssecretaris vindt dat Van Traa “het paard achter de wagen spant” door geen rekening te houden met de slechte verhoudingen tussen de hoofdrolspelers die geleid hebben tot de IRT-affaire twee jaar geleden. “Daar heb ik midden tussen gezeten”, aldus Schmitz. Eerder was zij als burgemeester van Haarlem een van de verantwoordelijken voor het opereren van het IRT-team Noord-Holland/Utrecht.

In het rapport van de commissie-Van Traa wordt Schmitz verweten dat zij als burgemeester heeft meegewerkt aan het verschaffen van valse identiteitspapieren.

Schmitz vindt niet dat haar optreden als burgemeester haar in haar huidige functioneren als staatssecretaris kan worden aangerekend. “Ik blijf staatssecretaris totdat ze zeggen: we hebben geen vertrouwen meer in je.”

Schmitz vindt verder dat het doorlaten van drugs als opsporingsmethode geoorloofd is. Daarmee wijkt zij af van de aanbevelingen van de Commissie-van Traa, die nadrukkelijk grenzen wil stellen aan de toelaatbaarheid van deze methode.

Tot nu toe hebben alleen de fracties van CDA en D66 aangegeven dat zij het doorleveren van drugs als opsporingsmethode willen toestaan. De uitspraken van Schmitz komen voordat het kabinet een officiële reactie heeft gegeven.

Commissievoorzitter Van Traa (PvdA) wilde vanochtend niet reageren op de uitspraken van zijn partijgenote. Vice-voorzitter De Graaf (D66) noemde het vanmiddag hoog tijd dat dat officiële kabinetsstandpunt er komt. “Dat standpunt moet niet naar buiten druppelen via een staatssecretaris. Ik vind het niet verstandig van haar om daarop vooruit te lopen.”

Schmitz bekritiseert verder de werkwijze van de Tweede Kamer als te gedetailleerd en te oppervlakkig.

Het optreden van VVD-fractievoorzitter Bolkestein in het vreemdelingendebat typeert zij als “demagogisch”. D66-woordvoerder Dittrich is volgens Schmitz teveel bezig met details. “Hij moet groeien, hij is een nieuw Kamerlid.”