Milieuministers over verkeer

PARIJS, 21 FEBR. De milieuministers van de 26 industrielanden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maken zich ernstige zorgen over de gevolgen van de ongebreidelde groei van het verkeer. Ze willen die beperken via afschaffing van subsidies en belastingmaatregelen om milieuvriendelijk transport te bevorderen. Dat staat in een verklaring die de ministers dinsdag hebben uitgegeven na afloop van tweedaags overleg in Parijs. Daarin noemen zij ook de nadelige gevolgen voor het milieu van de sterke groei van het vliegverkeer. Ze vragen de ICAO, de organisatie voor de burgerluchtvaart, mogelijkheden te onderzoeken voor maatregelen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een extra belasting op vliegtuigbrandstof. Sommige landen, in het bijzonder de Verenigde Staten, hebben daar overigens moeite mee. De ministers waren het erover eens dat sprake is van “een waarneembare menselijke invloed op het klimaat”. Prioriteit moet daarom liggen bij het bestrijden van klimaatverandering en aantasting van de ozonlaag rond de aarde. Op voorstel van Nederland is ook het thema “eco-efficiency” aan de orde gekomen, het doelmatiger benutten van energie en grondstoffen bij economische activiteiten. Volgens de ministers is het nodig de efficiency de komende dertig jaar te vertienvoudigen. Wat daarvan terecht komt is de vraag, maar volgens een woordvoerder van de Nederlandse delegatie is in elk geval sprake van “een nieuwe trend”. (Reuter)