Hoorzitting Tribunaal over aanklacht Milan Martic

DEN HAAG, 21 FEBR. Het VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië heeft gisteren aangekondigd hoorzittingen te zullen houden om de aanklacht tegen de Kroatische Serviër Milan Martic te bekrachtigen. Tijdens de hoorzittingen in de rechtszaal van het tribunaal in Den Haag, waarbij al het beschikbare bewijsmateriaal aan de rechters zal worden overlegd, zullen mogelijk getuigen worden gehoord. De hoorzittingen, die volgende week worden gehouden, kunnen uitmonden in een internationaal arrestatiebevel tegen Martic.

Martic was 'president' van de in 1991 uitgeroepen 'Servische republiek Krajina', een deel van Kroatië dat in de zomer van vorig jaar grotendeels door de Kroaten werd heroverd op de Kroatische Serviërs. In mei vorig jaar, tijdens een geslaagde actie van de Kroaten om het bij de 'Servische republiek Krajina' ingelijfde West-Slavonië te heroveren op de Serviërs, werd op bevel van Martic een aantal raketten op het centrum van Zagreb afgevuurd voorzien van fragmentatiebommen. Daarbij vielen zeven doden. Het tribunaal achtte deze aanvallen in strijd met de 'regels en de gewoonten' van oorlogvoering en klaagde Martic vorig jaar juli aan.

Tot de hoorzittingen is besloten omdat Martic zich nog altijd op vrije voeten bevindt. Eind vorig jaar werd de aanklacht tegen de Bosnische Serviër Dragan Nikolic, beschuldigd van moord en foltering, aan een serie hoorzittingen onderworpen. Het internationale arrestatiebevel dat daaruit resulteerde heeft nog niet tot zijn aanhouding geleid. Zowel Martic als Nikolic zou zich volgens onbevestigde berichten in Belgrado bevinden.