Hoe ouder, hoe wilder; inkomsten en uitgaven van scholieren

Hoe ouder, hoe rijker maar ook hoe wilder. Jonge scholieren besteden hun geld voornamelijk aan snoep, snacks en frisdrank. Ouderen kiezen voor alcohol, uitgaan, roken en gokken. Dit blijkt uit gegevens van het NIBUD.

Jongeren van 12 tot en met 14 jaar krijgen maandelijks 77 gulden van hun ouders en verdienen 49 gulden bij. Totaal hebben zij dus 126 gulden te besteden. Hiervan geven zij het meest uit aan lekkers: gemiddeld 35 gulden per maand en maar 9 gulden aan cadeaus. Inkomsten van scholieren variëren sterk. Een kleine groep met een hoog inkomen krikt het gemiddelde omhoog: al op jonge leeftijd is sprake van een ongelijke inkomensverdeling. Jongens verdienen en werken meer dan meisjes, hoewel dit verschil vergeleken met de situatie in 1992 een flink stuk is verkleind.

    • Herke van der Woude