Franse regering staat pal achter vorming EMU

PARIJS, 21 FEBR. De regering van Frankrijk heeft dinsdag een demonstratief signaal gegeven vast te houden aan de beoogde vorming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) in 1999. Premier Juppé verklaarde in het parlement dat zijn land tijdig aan de toelatingseisen zal voldoen en bestreed kritiek als zou de EMU ten koste gaan van de werkgelegenheid.

Juppé trok in zijn verklaring ten strijde tegen de groeiende scepsis die de monetaire unie ook in Frankrijk ondervindt. Hij noemde de EMU “in de eerste plaats een politiek project”. “Het gaat om versterking van de Frans-Duitse alliantie in het hart van Europa en om de invloed, de positie en de rol van de Europese landen op het wereldtoneel.”

Volgens Juppé zal de invoering van de gemeenschappelijke munteenheid euro zorgen voor een daling van de rente, een regelmatige economische groei en daardoor voor werkgelegenheid. “De EMU belooft werkgelegenheid en geen werkloosheid.”

Minister Arthuis (Financiën) onderstreepte Juppés woorden. Hij noemde het respecteren van de economische toetredingscriteria voor de EMU “de beste manier om de werkloosheid te bestrijden”. “Alleen speculanten zullen de prijs betalen voor de gemeenschappelijke munteenheid”, aldus de minister.

Juppé gaf wel aan dat de Europese Unie niet goed kan blijven functioneren als de valuta's van landen die niet meteen aan de EMU kunnen deelnemen onbeperkt mogen schommelen ten opzichte van de euro. Dat zou die landen de mogelijkheid bieden hun concurrentiepositie te verbeteren via devaluaties. “Er moet een systeem komen dat de fluctuatiemarges beperkt”, aldus Juppé. Ook de president van de Duitse Bundesbank, Hans Tietmeyer, verklaarde dinsdag dat er een regeling moet komen voor de monetaire relaties tussen de EMU-leden en de overige landen van de Europese Unie. (DPA, Reuter)