Forse groei van jaarwinst Geveke

Technische groothandel Geveke heeft vorig jaar een winst behaald van 19,7 miljoen gulden tegen 11,1 miljoen gulden in 1994. Per aandeel steeg het resultaat van 3,23 gulden naar 5,83 gulden. De omzet nam toe met 11 procent naar 1,06 miljard gulden. Voor dit jaar voorspelt de directie wederom een hoger resultaat.

De omzetstijging kwam grotendeels voor rekening van de verkopen van nieuwe machines (motoren en grondverzetmachines); die steeg met 17 procent. De opbrengst van service-activiteiten steeg met 9 procent. De bruto winstmarge op machines daalde licht, onder andere door uitlevering van een aantal grote orders.

Het bedrijfsresultaat steeg van 27 miljoen naar 36,2 miljoen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg tot 21,3 miljoen gulden (1994: 11,9 miljoen). Het dividendvoorstel van de directie luidt 2,30 gulden per aandeel (1994: 1,25).