Directeur zorginstelling na klacht 'betasten' op non-actief

DEN HAAG, 21 FEBR. Het bestuur van de zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten Sandhaghe in Den Haag heeft vorige week algemeen directeur H. van der Weide voor een maand op non-actief gesteld.

Het besluit is genomen om de directeur “in de luwte” te houden na een beschuldiging van een ex-medewerkster over ongewenste intimiteiten. Het bestuur heeft de vrouw, die haar beschuldiging uitte in een uitzending van het VPRO-radioprogamma Argos, uitgenodigd alsnog een klacht in te dienen bij de zorginstelling of anders aangifte te doen bij de politie.

Het voorval zou zich kort voor het vertrek van de verpleegkundige, elf jaar geleden, hebben voorgedaan. De vrouw zou onzedelijk zijn betast. Ze zou Van der Weide daarop “een kleun” hebben gegeven. De volgende dag bleek ze te zijn overgeplaatst, aldus de vrouw in het radioprogramma.

Het op non-actief stellen is niet bedoeld als strafmaatregel en moet ook niet worden gezien als een schorsing, zegt bestuursvoorzitter A. Meijer. Het bestuur hoopt dat de directeur over een maand weer aan het werk kan, omdat hij daartoe wettelijk gerechtigd is. “We willen deze zaak zo snel mogelijk onderzoeken om de directeur zo mogelijk van alle blaam te zuiveren”, aldus Meijer.

De beschuldigingen hebben volgens bestuursvoorzitter Meijer tot veel beroering geleid onder het negenhonderd mensen tellende personeel van Sandhaghe. Naast de beschuldiging van de ex-werkneemster wordt de directie ook beschuldigd van “gegoochel met overheidsgelden” door anonieme bronnen en een voormalige werknemer. Het bestuur heeft een commisie van drie onafhankelijke deskundigen ingesteld die de beschuldigingen van financiële malversaties moet onderzoeken.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft over de kwestie vragen gesteld aan staatssecretaris Terpstra (welzijn). Uit een onderzoek van de accountantsdienst van de Ziekenfondsraad, ingesteld op verzoek van de staatssecretaris, blijkt dat van ernstige financiële misstanden bij Sandhage geen sprake is. Wel bestaat verschil van mening over de vraag of twee miljoen gulden die door Sandhaghe is besteed aan de bouw van een crèche en een fitnessruimte voor personeel, bewoners en derden, uit de reserves mag worden betaald.

Ook de wijze van leiding geven van Van der Weide staat ter discussie. De Haagse oud-wethouder D. Ramlal trad op verzoek van bestuur en directie drie maanden als vertrouwensman op voor het personeel van Sandhaghe. Uit zijn notitie zou blijken dat het beleid van directie en bestuur niet open genoeg is.

Sandhaghe is een middelgrote instelling op het gebied van de zorg voor achthonderddertig verstandelijk gehandicapten. Het instituut omvat onder meer een observatie- en behandelcentrum voor kinderen tot en met zestien jaar, kinderdagverblijven, gezinsvervangende tehuizen, een speciale voorziening voor autisten en een inrichting. De instellingen zijn gevestigd op verschillende locaties in Den Haag, Wassenaar en Leidschendam.