Directeur van GVB Amsterdam stapt op

AMSTERDAM, 21 FEBR. De interim-directeur van het Gemeente Vervoer Bedrijf (GVB) in Amsterdam, ir. W. Faber, treedt na tweeëneenhalve maand terug. De reden zou het vernietigende oordeel zijn over het GVB van M. de Jong, die door de gemeente eind vorig jaar is aangetrokken om het bedrijf door te lichten. Volgens De Jong is het noodlijdende GVB stuurloos en schiet het management ernstig tekort, mede door de bemoeienis vanuit het stadhuis. Faber heeft het college van B en W gisteren van zijn besluit op de hoogte gesteld. Hij tekende daarbij aan de bevindingen van De Jong volledig te onderschrijven.

Fabers besluit komt als een complete verrassing omdat hij gisterochtend nog ten stadhuize deelnam aan overleg tussen gemeente en de bonden over het voorstel om voor elk GVB-bedrijf (tram, metro, bus, centraal kantoor en pont) een ondernemingsraad in het leven te roepen. “Met verve heeft Faber dit voorstel verdedigd. Uit niets bleek dat hij wilde opstappen”, aldus Abva/Kabo bestuurder M. van den Berg die erbij aanwezig was.

Na afloop van het overleg had Faber een onderhoud met verantwoordelijk wethouder Ter Horst (Bedrijfsvoering). Gistermiddag lichtte Faber de directieraad en de personeelsvertegenwoordiging in van zijn besluit terug te willen treden. “Er moet iets gebeurd zijn tijdens zijn gesprek met Ter Horst, anders valt dit besluit niet te verklaren”, aldus een ambtenaar van het GVB. Vermoed wordt dat Faber de wethouder ondermeer gevraagd heeft meer afstand te nemen van het bedrijf, zodat de bewegingsvrijheid van de directie zou worden vergroot en dat Ter Horst dit verzoek niet heeft willen honoreren.

Tijdens de directieraad van 9 februari, waar het verslag van De Jong werd besproken, verklaarde Faber nog zich voor “100 procent en meer te willen inzetten om het GVB zo snel mogelijk financieel en organisatorisch gezond te maken.”

Het personeel werd 12 februari van dit besluit op de hoogte gesteld via de Nieuwsbrief, die onder verantwoordelijkheid van de directie verschijnt.