Crisis KNSB beëindigd met nieuw bestuur

ROTTERDAM, 21 FEBR. De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) heeft na een maandenlange bestuurscrisis weer een nieuw dagelijks bestuur. De vertegenwoordigers van de acht gewesten van de bond steunden gisteren unaniem de vorming van een nieuw bestuur onder leiding van Wim Schenk.

Daarmee is ook de financiële toekomst van de schaatsbond gewaarborgd. Hoofdsponsor Aegon had gedreigd de KNSB de rug toe te keren als aan de slepende crisis niet snel een einde zou komen. De verzekeraar maakt jaarlijks 1,3 miljoen gulden over aan de bond, die tien maanden stuurloos was.

Uit het huidige dagelijkse bestuur keert als enige 'bestuurder-voor-het-leven' Jan Charisius terug. De oud-gediende uit Friesland slaagde er door de lange crisisjaren van de KNSB heen steeds weer in op het pluche te blijven zitten. Dit keer zal hij de rol van vice-voorzitter vervullen.

Schenk en Charisius maakten begin december deel uit van een kandidaat-dagelijks bestuur dat de steun had van de gewesten Drenthe, Friesland en Zuid-Holland. Op de 113de bondsvergadering op 9 december moesten zij het opnemen tegen een kandidaat-bestuur dat naar voren geschoven was door Noord-Holland/Utrecht en Overijssel. De leden van de bond slaagden er toen niet in een keus te maken, waarna de vergadering werd verdaagd. Uiteindelijk lukte dat gisteren wel, onder meer nadat Wim Schenk als formateur was opgetreden.

De drie resterende bestuursleden zijn afkomstig uit het kandidaat-bestuur dat in december de voorkeur had van de gewesten Noord-Holland/Utrecht en Overijssel. Het zijn Ard Schenk (lid technische zaken), Kees van Slochteren (secretaris) en Hans de Boer (penningmeester). Ard Schenk is als oud-schaatser de meest aansprekende figuur in het nieuwe bestuur. Hij is een uitgesproken voorstander van een betere positie voor de Nederlandse topschaatsers. Het nieuwe beleid dat hij voorstaat, moet bijvoorbeeld het uittreden van schaatsers uit de kernploeg voorkomen. De dag dat wereldkampioen Rintje Ritsma uit de kernploeg stapte, is een zwarte bladzijde in de analen van de bond.

De nieuwe bestuursleden zullen op 30 maart officieel worden benoemd. De algemene verwachting is dat zij ongeveer een jaar lang het dagelijks bestuur zullen vormen. De bestuursleden stellen hun functies weer beschikbaar zodra de op handen zijnde reorganisatie binnen de schaatsbond is voltooid. “Deze groep zal er ongeveer van 1 april tot en met 1 april zitten”, aldus Karel Verbeek, tot 30 maart ad interim-voorzitter van de KNSB. Als de herstructurering is afgerond, kan een bestuur voor een langere termijn worden gekozen.

Wim Schenk, die niet uitsluit dat het nieuwe bestuur na de reorganisatie doorgaat, ziet als eerste opdracht de communicatie te verbeteren. “Zowel intern naar de leden, de sporters en de coaches als extern naar de overheden, naar de sponsors en naar NOC*NSF”, aldus de aanstaande voorzitter. Schenk zelf is verantwoordelijk voor de financiële en commerciële contacten. Vice-voorzitter Charisius krijgt de portefeuille internationale betrekkingen en onderhoudt de contacten met de secties marathon, kortebaan en de starters en scheidsrechters. De Fries is voorzitter van de technische commissie van de internationale schaatsunie (ISU).

Secretaris Van Slochteren wordt het aanspreekpunt voor het bondsbureau en de sector toerisme. De Boer rekent behalve zijn werkzaamheden als penningmeester ook de commissie toerisme tot zijn verantwoordelijkheden. Oud-kampioen Ard Schenk is direct betrokken bij het hardrijden, shorttrack en kunstrijden.