Commissie vreest ontduiking regels

ROTTERDAM, 21 FEBR. De Europese Commissie is maar “half tevreden” met het besluit van de UEFA om de beperking van het aantal buitenlanders in voetbalteams onmiddellijk af te schaffen. De Europese voetbalunie lijkt daarmee eindelijk een deel van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak-Bosman te respecteren, meent de Commissie.

Het Hof bepaalde eind vorig jaar dat zowel het tranfersysteem als de beperking van het aantal buitenlanders in een team niet overeenkomstig de Europese wetgeving was en verbood beide met onmiddelijke inging. Na lang dralen nam de Europese voetbalbond maandag de bepaling van het Hof over.

Het enthousiasme van de Commissie is gematigd uit vrees dat de clubs via eventuele nieuwe regelgeving zullen proberen de nationaliteitsclausule te handhaven. Bovendien heeft Brussel nog geen antwoord van de UEFA en de FIFA ontvangen op de vraag hoe beide voetbalorganisaties de afschaffing van het huidige transfersysteem willen regelen. Voor 1 maart moeten de bonden de Commissie uitsluitsel geven over die vraag.

De betrokken commissarissen Padraig Flynn (Sociale Zaken) en Karel van Miert (Concurrentie) onderstrepen in een verklaring te verwachten dat alle clubs en voetbalfederaties zich zullen houden aan het UEFA-besluit van maandagvond. Ze waarschuwen voor het invoeren van andere 'formules', die in strijd zijn met de regelgeving over het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. Te denken valt daarbij aan een andere definitie of omschrijving van het begrip 'voetbalbuitenlander'.

Beiden herinneren er nogmaals aan dat de uitspraak van het Hof in de zaak-Bosman geen ruimte laat voor een overgangsperiode, voor de buitenlandersregel en ook niet op het gebied van het transfersysteem. Als de voetbalclubs, de UEFA of de FIFA de Europese wetten negeren, lopen ze net als andere bedrijven het risico van een straf.

De Commissie zal alle klachten die bij haar zijn binnengekomen over het transfersysteem, in het licht van de gerechtelijke uitspraak bekijken, zo waarschuwt Brussel. Komt er voor maart geen bevredigend antwoord van voetbalzijde, dan kan het zijn dat het herenakkoord vervalt. De overeenkomst bepaalde dat tijdens de onderhandelingen met de Commissie overtreders geen boete of andere straf opgelegd zullen krijgen.