Bonden vechten advies metaalwerkgevers voor loonverlaging bij ziekte aan; Rechter beoordeelt uitleg Ziektewet

DEN HAAG, 21 FEBR. Werkgevers in de metaalindustrie mogen de privatisering van de Ziektewet niet aangrijpen om de loondoorbetaling bij ziekte aan te passen. De werkgeversvereniging FME-CWM moet terugkomen op haar advies aan de leden dat zieke werknemers vanaf 1 maart nog slechts recht hebben op 70 procent van het loon. Dat hebben de industrie-bonden FNV en CNV, de Unie en de VHP Metalectro vanochtend in kort geding voor de Haagse president mr. A. van Delden geëist.

In de CAO voor de grootmetaal is afgesproken dat werknemers een Ziektewet-uitkering aangevuld krijgen tot 100 procent van het loon. Omdat de Ziektewet per 1 maart (grotendeels) is afgeschaft, vervalt volgens FME-CWM automatisch de verplichting tot aanvulling. Werkgevers hoeven zich vanaf die datum alleen te houden aan de wettelijke bepaling dat ze zieke werknemers 52 weken lang ten minste 70 procent van het loon doorbetalen.

De vakbonden beschouwen de interpretatie van FME-CWM als contractbreuk. Volgens hen blijft de CAO-afspraak over aanvulling tot 100 procent volledig overeind staan. Een andere regeling kan alleen tot stand komen na formeel overleg met vakbonden of ondernemingsraden. De huidige CAO voor de grootmetaal (circa 200.000 werknemers) loopt per 31 mei 1996 af.

De uitleg die de juristen van FME-CWM geven aan de privatisering van de Ziektewet leidde vorige week tot verdeeldheid in werkgeverskringen. De overkoepelende werkgeversorganisatie VNO-NCW (waarin de metaalwerkgevers een prominente plaats innemen) schaarde zich “volledig” achter het standpunt van FME-CWM. De Metaalunie, waarbij vooral werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf zijn aangesloten, keerde zich echter publiekelijk af van de plannen in de grootmetaal.

Staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken), verantwoordelijk voor de privatisering van de Ziektewet, reageerde vorige week fel. Hij noemde de opstelling van de FME-CWM “onbegrijpelijk” en “kinderachtig”. Volgens Linschoten, die de afgelopen maanden zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer veel moeite moest doen om zijn plannen te verdedigen, worden de rechten van zieke werknemers niet aangetast als gevolg van de privatisering.

In de meeste bedrijven is afgesproken dat werknemers bij ziekte 100 procent krijgen doorbetaald. De afschaffing van de Ziektewet-uitkering doet hier formeel niets aan af. De komende jaren zullen veel werkgevers de privatisering waarschijnlijk wel aangrijpen om opnieuw met bonden en ondernemingsraden te onderhandelen over prikkels tegen het ziekteverzuim (bijvoorbeeld wachtdagen of verlaging van de uitkering).

Uitspraak 27 februari