Wethouder gaat toch weg om stadsprovincie

ROTTERDAM, 20 FEBR. De Rotterdamse CDA-wethouder Smit (Haven en Financiën) heeft gisteren definitief besloten af te treden.

Hij verwijt zijn collega's de randgemeenten niet tegemoet te willen komen om de in de Tweede Kamer gestrande stadsprovincie Rotterdam alsnog vlot te trekken. Smit zei dit weekend alleen aan te blijven als de andere partijen een “overtuigend initiatief” zouden ondernemen richting buurgemeenten. Daar voelde de coalitiepartners PvdA, D66 en GroenLinks niets voor.

Smit distantieerde zich gisteren van de brief die het college vrijdag in zijn afwezigheid naar de gemeenteraad zond. Daarin staat “dat de tijd niet aanstonds rijp is om de discussie over de stadsprovincie te hervatten”. Voorts blijkt het ambitieniveau van Rotterdam voorlopig niet verder te reiken dan samenwerking met de randgemeenten volgens traditionele intergemeentelijke overlegstructuren . “Idealen van een vernieuwende overheid zijn gesmoord”, zo concludeerde Smit.

PvdA-wethouder H. Simons (Veiligheid en Werkgelegenheid) nam gisteren afstand van Smits motivering. Hij ontkende dat Smit een voorstel zou hebben gedaan om de samenwerking tussen Rotterdam en de randgemeenten weer vlot te trekken. “Zijn enige voorstel was dat we een voorstel moesten doen.” PvdA-wethouder H. Kombrink (Ruimtelijke Ordening en Kunstzaken) verweet Smit een “politiek spel te hebben gespeeld”. Smit zou het weekend voordat de Tweede Kamer over de stadsprovincie stemde in het college van B en W hebben bezworen te zullen pleiten voor een ongedeeld Rotterdam. Even later onderschreef Smit een resolutie van de Rotterdamse CDA waarin de Kamerfractie van het CDA werd opgeroepen daar tegen te stemmen, aldus Kombrink.

Gisteravond overlegde wethouder Simons met de fractievoorzitters van de vijf collegepartijen over de vraag of “de grondslag voor het college moet worden gewijzigd”. De vraag is daarbij of het CDA een nieuwe wethouder Haven en Financiën mag leveren. Het CDA verklaarde gisteren daar vanuit te gaan.

PvdA, D66 en GroenLinks lijken een coalitie te willen zonder CDA en met extra wethouders voor PvdA, VVD en D66. Daarbij is een sleutelrol weggelegd voor de VVD, die evenals het CDA tegen een referendum over de stadsprovincie was en vóór opdeling van Rotterdam. Zonder CDA en VVD bestaat er voor het huidige college van B en W geen meerderheid.