Verzekeraar betaalt mee aan veilige school

DEN HAAG, 20 FEBR. Vijftien middelbare scholen in Den Haag en omgeving hebben vanaf morgen een gesubsidieerde 'veiligheidsfunctionaris'. Hij moet in kaart brengen welke maatregelen nodig zijn om 'ongewenst gedrag' van scholieren te voorkomen en de school zo veilig mogelijk te maken. Het veiligheidsproject wordt betaald van Melkert-gelden van de gemeente en door het Verbond van Verzekeraars. Het is voor het eerst dat verzekeraars meebetalen aan het opstellen van een veiligheidsplan voor scholen.

Scholen zijn een 'schaderijke' sector, zegt G.D. Boele van makelaardij Sedgwick, die veel scholen bij verzekeraars onderbrengt. Brand, vandalisme en diefstal zorgen voor een relatief hoog aantal schadeclaims. Slechts zeven procent van de scholen heeft een officieel veiligheidsbeleid, met onder meer een draaiboek.

Het project is niet alleen bedoeld om het aantal schadeclaims te verminderen maar ook om werkgelegenheid te scheppen, aldus Rob te Winkel van het Verbond van Verzekeraars. De organisatie heeft daarvoor het fonds 'Werk in Bewaking' opgericht.

De veiligheidsfunctionaris moet onder andere registreren welke vormen van 'ongewenst gedrag' er zijn en handleidingen maken voor docenten of leerlingen in onveilige situaties. Dat ongewenste gedrag varieert van treiteren tot vandalisme en diefstal. Ook moet de veiligheidsfunctionaris bekijken of er betere verlichting, deuren of meer telefoons nodig zijn. De functionaris zal verder optreden als contactpersoon tussen de schoolleiding, de politie, de buurt, leerlingen en ouders.

Te Winkel beklemtoont dat het niet alleen gaat om de onveiligheid die wordt veroorzaakt door criminaliteit, maar ook om de verkeersveiligheid rondom de school. Zo moet de functionaris bekijken of fietsroutes naar de school veilig zijn en of de leerlingen zonder gevaar kunnen oversteken.