Stemverklaring

Geestig, zo'n stukje over Kamerlid Koekkoek die zich verslikt in het reglement (Haagse Staat, 12 februari). Alleen jammer dat de redacteur niet de moeite heeft genomen na te gaan wat de reden van mijn stemverklaring was. De Tweede Kamer had vlak daarvoor dankzij de steun van de PvdA-fractie een amendement-Koekkoek op de voorgestelde Algemene wet bestuursrecht (derde tranche) aanvaard. Door het amendement vallen specifieke uitkeringen tussen overheden niet onder de subsidietitel van de Awb. Vervolgens stemde de PvdA-fractie bij vergissing tegen mijn amendement op het voorstel van Wet justitie-subsidies. Dat strekte tot een technische aanpassing van de Wet justitie-subsidies aan mijn eerder aangenomen amendement.

In mijn stemverklaring probeerde ik aandacht te vragen voor de kleine puinhoop die door verwerping van mijn amendement in de voorgestelde Wet justitie-subsidies was aangericht. Dat is de verklaring voor de stemverklaring die de redacteur prikkelde tot het schrijven van zijn stukje.

    • Alis Koekkoek
    • Lid Tweede Kamer Cda)