Slag aan 't Manpad

J.D. Beltman tikt medewerker Jan Godschalk op de vingers (10 februari) . Godschalk zou - in zijn artikel 'Seksistisch Zwijn' (30 januari) - niet op de hoogte zijn van het feit dat de 'Slag aan 't Manpad' 150 jaar eerder plaatsvond dan de val van Constantinopel in 1453. In mei 1304 versloeg Witte van Haemstede - een bastaard van Floris V - de Vlamingen bij het Manpad, ten zuiden van Haarlem, aldus Beltman.

Maar helaas... Die slag heeft nooit plaats gevonden! Een legertje van 3.500 Vlamingen belegerde Zierikzee en Dordrecht, een kleine rest 'wandelde' Holland binnen en bezette zonder slag of stoot stad na stad. Pas bij Haarlem stuitte men op enige weerstand. Witte van Haemstede landde bij Zandvoort pas nadat er hier en daar een opstand tegen de Vlaamse 'bezetter' was uitgebroken. Eerst omstreeks 1400 is er in de kronieken sprake van een 'Slag bij 't Manpad'; voor een belangrijk deel een uitvloeisel van een in die tijd opkomend regionaal Hollands patriottisme.

Prof. F.W.N. Hugenholtz heeft een en ander uit de doeken gedaan in het artikel 'Historie en Historiografie van de Slag aan het Manpad' in het 'Jaarboek van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde', 1953-1955. Hij oppert daarin het idee meer historiografische studies dienstbaar te maken aan de bestudering van de geschiedenis van het nationaal besef.

    • Marius J. Dekker