Ontslag van VSN-topman 'onzorgvuldig'

UTRECHT, 20 FEBR. Het besluit om bestuursvoorzitter C.J. Nyqvist van Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN) te ontslaan is onzorgvuldig tot stand gekomen. De raad van commissarissen heeft in de besluitvorming geweigerd tegenargumenten te betrekken van Nyqvist zelf, de centrale ondernemingsraad en de directeuren en commissarissen van dochterbedrijven. Ook is de overheid als enig aandeelhouder niet gehoord.

“Niets of niemand kan de commissarissen stoppen”, betoogde vanmorgen namens Nyqvist voor de Utrechtse rechtbank diens advocaat mr. C.G. Scholtens. Scholtens wenst een 'afkoelingsperiode' van zes maanden. De commissarissen willen aanstaande vrijdag tot ontslag overgaan.

Scholtens meende dat niet alleen de procedure onzorgvuldig is geweest, ook hebben de commissarissen volgens hem nooit eerder zodanige kritiek op Nyqvist geuit dat nu ontslag gerechtvaardigd is. In 1994 kreeg Nyqvist nog de 'maximale bonus' voor goede bedrijfsresultaten en performance, memoreerde hij.

Namens de commissarissen noemde advocaat mr. R.A.A. Duk het tempo dat in de huidige procedure gevolgd wordt “gebruikelijk in dit soort zaken”. De kritiek dat er eerst discussie over de strategie van het concern moet komen, verwierp hij. “Voor ons verdient het oplossen van het gebrek aan kwaliteit van de voorzitter prioriteit. First things first.” Duk wees erop dat minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) heeft laten weten af te zien van haar recht gehoord te worden. Uitspraak volgt donderdag.