Nyqvist

Het artikel van Gretha Pama in de krant van 12.februari geeft een zeer interessante beschouwing over het reilen en zeilen van Christiaan Nyqvist, directeur van de Vereniging Streekvervoer Nederland. Wat een beetje ontbreekt is de conclusie. Hier is een man, die met verve probeert om van het zig zag gedrag van de overheid (van beleid kan je niet spreken) op het gebied van het openbaar vervoer wat te maken.

Van een verdubbeling van het vervoer dankzij actief investeren bij dezelfde subsidies als in 1988, zijn we op weg naar OV/2 dankzij voortdurende vermindering van die subsidies. Dit wordt verpakt in allerlei kreten als 'verzelfstandiging van NS' en 'laat de markt regeren'. In deze gênante gang van zaken heeft Nyqvist zich kranig gedragen. Hij is op weg naar een redelijke busservice met een subsidie van 50 procent en daarnaast heeft VSN een aantal activiteiten ontwikkeld, die in 'de markt', de echte dus, met winst kunnen draaien.

In plaats dat het ministerie trots is dat er een dynamisch, zich onafhankelijk opstellend, VSN-bedrijf bestaat, met een originele, krachtige baas, zeurt men over subregionalisatie en haalt op knullige wijze een Amerikaanse outsider als Vancom met veel klaroengeschal binnen.

De conclusie moet luiden: Niet alleen heeft het ministerie van Verkeer geen consistent OV-beleid, maar als er mensen opstaan die er echt wat van willen maken, dan stoort die dynamiek, en moeten ze weg. Ook hier weer een frappante tegenspraak tussen woorden en daden. Alles wat de overheid aanraakt lijkt wel systematisch te verdorren! Arm Openbaar Vervoer, arme VSN!

    • Ir. H. Hondius