Kinnock wil veel duurder eurovignet

BRUSSEL, 20 FEBR. Europees transportcommissaris Neil Kinnock overweegt de prijs voor eurovignetten voor vrachtwagens te verhogen tot 4610 gulden. Daarnaast zou hij een speciaal vignet willen invoeren voor drukke en extra filegevoelige gebieden in alle lidstaten. Chauffeurs van minder vervuilende vrachtwagens kunnen een korting krijgen.

Vandaag zal de commissaris zijn plannen toelichten voor het Europees Parlement. Hij staat onder zware druk van de Duitse minister van verkeer Wissmann. Deze wil het huidige vignet van ongeveer 2560 gulden twee tot drie keer zo duur maken om de verkeers- en milieu-overlast van vrachtwagens terug te dringen.

Het eurovignet is vanaf begin dit jaar ingevoerd in Duitsland, Denemarken en de Benelux, hoewel het Europese Hof van Justitie de geldigheid ervan betwist. Het Europees Parlement heeft er zich namelijk nog niet over uitgesproken.

Het vignet voor regio's waar veel files staan, mag van Kinnock maximaal 3070 kosten. Deze kosten komen bovenop het bestaande vignet. De lidstaten moeten onderling uitmaken voor welke regio's het extra vignet nodig is. Door gebruik te maken van gecombineerd transport kunnen transporteurs deze extra kosten ondervangen, meent Kinnock. Voor dit doel wil hij de komende vijf jaar 82 miljoen gulden uittrekken voor gecombineerd transport.

De 'milieukorting' voor schonere vrachtwagens zal in de plannen van Kinnock 10 procent bedragen voor vrachtwagen die gebouwd zijn na 1993. Chauffeurs die rijden in vrachtwagens die dit jaar zijn gebouwd kunnen een korting van 20 procent op het vignet krijgen. (ANP)

Een onzer redacteuren voegt hieraan toe:

Ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN), waar ongeveer 90 procent (7.000 ondernemers) van de Nederlandse beroepsvervoerders bij is aangesloten, kan zich niet vinden in de plannen van Kinnock. “Vervoerders betalen nu al meer dan dat er geïnvesteerd wordt in de infrastructuur”, aldus een woordvoerder. De organisatie wil dat de teveel betaalde bijdragen worden gestoken in een fonds waarmee milieuprojecten kunnen worden gefinancieerd. TLN vindt verder dat Kinncok te veel waarde hecht aan het gecombineerd transport. “Dat is alleen mogelijk op de langere afstanden en niet op korte afstanden.”