Ik sta voorlopig aan de zijlijn; Staatssecretaris blijft bezorgd over Barbapapa-achtige sportzender

DEN HAAG, 20 FEBR. Staatssecretaris Nuis (media) ziet de commotie rondom het sportkanaal van de KNVB als één grote, langdurende wedstrijd waarvan hij de scheidsrechter is. Maar dan wel een scheidsrechter die braaf wacht tot de spelers zijn uitgespeeld. “Ik kan op dit moment niet zoveel doen.”

Het is de rechter die moet uitmaken of de NOS is benadeeld doordat de KNVB zich niet aan het bidbook zou hebben gehouden. En het is aan eurocommisaris Van Miert (concurrentiezaken) om te bepalen of de KNVB misbruik maakt van een monopoliepositie. De Vecai, de branchevereniging van kabelexploitanten, zal met de KNVB moeten onderhandelen over gedwongen betaling voor doorgifte. En uit de algemene vergadering van de clubs betaald voetbal van de KNVB aanstaande donderdag zal moeten blijken of de voetbalclubs door het bestuur overhaast een worst is voorgehouden.

Vorige week liet de staatssecretaris weten zich ernstig zorgen te maken om de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van een nieuw sportkanaal. Bovendien vreesde hij dat de journalistieke onafhankelijkheid in het geding was. Maar vooralsnog staat hij met zijn armen over elkaar aan de zijlijn en blijven de rode en gele kaarten in zijn zak.

Zijn uw zorgen weggenomen?

“Nee, die zijn er nog steeds. Voor een deel heeft dat ermee te maken dat de plannen van de KNVB nog steeds weinig uitgewerkt zijn. Het ziet er zo Barbapapa-achtig uit, een tekenfilmfiguur dat steeds van vorm verandert. Het sportkanaal staat voor de opgave om binnen een paar weken een vaste vorm te krijgen die toetsbaar is. Ik kan op dit moment niet zoveel doen.”

Ziet u voetbal als een commercieel produkt?

“Voetbal is een sport met een enorme commerciële kop erop. Dat is een fact of life. Daar moet je mee omgaan. Voetbal is weliswaar een maatschappelijk verschijnsel van grote betekenis, maar het is natuurlijk ook niet alleen maar cultureel erfgoed. Het concertgebouw is ook cultuur, maar daarom nog wel een kwestie van geld. Waar we op moeten letten is dat voetbal ook in de schijnwerpers van de publieke nieuwsvoorziening blijft.”

Kan de publieke omroep haar taak blijven vervullen als ze met de KNVB sublicenties kan afsluiten over televisierechten?

“Ik denk dat de NOS en de KNVB mooie ruiltransacties kunnen sluiten. Het is een wedstrijd die zijn verloop nog moet krijgen, maar volgens mij zijn er alle kansen om tot een bevredigende uitslag te komen. Daarbij hoeft de NOS geen gebruik te maken van haar voorkeursrecht. Dat recht moet je hooguit in je achterzak hebben zitten, voor het geval het misgaat. Maar ik ga ervan uit dat het goed komt.”

Het sportkanaal wil geld van de kabelexploitanten voor doorgifte. Wat betekent dat voor de prijs van het standaardpakket op de kabel?

“Door de komst van het sportkanaal heeft de discussie over basis- en pluspakketten meer inhoud gekregen. Voorheen had je alleen maar zenders die er belang bij hadden om voor niets doorgegeven te worden, om zo een zo laag mogelijk drempel voor de kijker te hebben. Nu is er een ontwikkeling aan de gang waarbij zenders geld lijken te gaan vragen voor doorgifte. Ik geef toe dat dat een probleem is.”

Betekent uw voorstel om commerciële pakketten niet in het basispakket te een prijsstijging voor de kabelabonnee?

“Daar moeten we oplossingen voor zoeken. Ik kan me voorstellen dat een kabelexploitant zegt: Ik wil een standaardpakket formuleren met meer achter de decoder dan alleen het wettelijk basispakket. Als de kabelexploitant dat doet en niet boven een bepaald bedrag uitkomt, dan valt daarover te praten. Als de kabelexploitant voor een geringe meerprijs commerciële zenders voor de decoder wil zetten, dan valt daarover te praten. Maar dan vallen die zenders wel onder het prijstoezicht van de overheid.”

Premier Kok heeft gezegd dat de man met de smalle beurs voetbal moet kunnen blijven kijken.

“Dat vind ik ook. Stel dat ik twee gulden verhoging van de omroepbijdrage zou vragen - het bedrag dat het sportkanaal van de kabelexploitanten wil - dan is dat voor mensen die moeten passen en meten om met hun budget uit te komen een probleem. Zeker als er de dreiging is van meer.”

De publieke omroep stelt zich afhankelijk op van de televisierechten van het betaald voetbal. Wat vindt u daarvan?

“De publieke omroep moet gewoon goede programma's maken. Rekensommen maken over reclamegelden is een wat defaitistische manier van praten. De publieke omroep moet nadenken over de vraag hoe ze de kijkers vasthouden. Ze moeten in de aanval gaan.”

    • Monique Snoeijen