Franse grondwet gewijzigd voor gezondheidszorg

PARIJS, 20 FEBR. Het Franse parlement krijgt voortaan zeggenschap over de begroting van de sociale zekerheid. De Franse Grondwet is in die zin gewijzigd in een gemeenschappelijke zitting van de Senaat en de Assemblée Nationale.

De wijziging van de grondwet is een uitvloeisel van de plannen die premier Juppé in november een aanzienlijke stakingsgolf opleverde. Zijn opvatting is dat het beheer van de sociale kassen, tot nu toe behartigd door organisaties van werkgevers en vooral werknemers, door het parlement democratischer wordt gecontroleerd.

Oppositieleider Laurent Fabius (Parti Socialiste) schampte dat de regering het parlement alleen nodig heeft om het doordrukken van zijn eigen wil een zweem van legitimiteit te geven. Het voornemen de grondwet te wijzigen kwam volgens hem niet voort uit constitutionele overwegingen, maar om de wijziging een fundamenteel tintje te geven. Volgens Fabius was het ontwerp waar de plechtige sessie in het paleis van Versailles over moest stemmen een 'OJNI', een juridisch niet geïdentificeerd object.

De grote vakcentrale Force Ouvrière bestrijdt het uit haar handen halen van het bestuur van de ziektekassen te vuur en te zwaard. Op het ogenblik lijkt daar geen stof voor nieuwe stakingen in te zitten, maar het klimaat blijft gespannen. Gezien premier Juppé's aanhoudende impopulariteit (die nu lager duikt dan die van president Chirac), kunnen de premieverhogingen en beperkingen van uitkeringsrechten op onverwachte momenten voor nieuwe sociale onrust zorgen.