Duivesteijn geeft Tommel per brief weer vertrouwen

DEN HAAG, 20 FEBR. Het hoge woord is eruit: het Tweede-Kamerlid Duivesteijn van de PvdA vertrouwt staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) wèl. In een brief aan 'Beste Dick' heeft het Kamerlid de D66-bewindsman gisteren geschreven: “Voor ons geldt dat wij vertrouwen hebben totdat wij het vertrouwen opzeggen. Dat is niet aan de orde”.

In een interview met het blad Cobouw wekte Duivesteijn vorige week nog de suggestie van het tegendeel. Toen zei hij: “Het gaat er juist om dat Tommel het vertrouwen van de Kamer weet te winnen. Want materieel gesproken is dat vertrouwen er op dit moment niet”.

Die uitlatingen waren voor het CDA aanleiding Tommel vanmiddag naar de Tweede Kamer te noden. Het Kamerlid Biesheuvel wilde via mondelinge vragen aan de staatssecretaris en aan de PvdA-fractie duidelijkheid verkrijgen over de verhoudingen binnen de regeringscoalitie. Want met zijn uitspraken had Duivesteijn, vond Biesheuvel, per saldo “een motie van wantrouwen tegen de staatssecretaris ingediend”.

De wijze waarop de PvdA'er Tommel tegemoet treedt, roept al langer ergernis op bij diens partijgenoten, de D66-fractie in de Tweede Kamer. Om die reden sprak fractieleider Wolffensperger zijn collega bij de PvdA, Wallage, na de recente uitlatingen van Duivesteijn opnieuw aan op de 'omgangvormen' in de coalitie.

Dit is niet zonder effect gebleven. Want in zijn brief aan 'Beste Dick' betuigt Duivesteijn er nu zijn spijt over dat hij het gevoelige woord vertrouwen in de mond heeft genomen. Gelet op de geladenheid van het begrip 'vertrouwen', schrijft Duivesteijn, was het beter geweest te spreken van 'materiële steun'. Waarmee hij dus impliciet aangeeft dat de Tweede Kamer het volkshuisvestingsbeleid van Tommel niet steunt.

Al eens eerder, in november, gaf Duivesteijn op soortgelijke wijze uiting aan zijn 'vertrouwen' in de staatssecretaris. “Zolang ik niet zeg dat ik geen vertrouwen in de staatssecretaris heb”, zei Duivesteijn toen in NRC HANDELSBLAD, “heb ik dat vertrouwen per saldo wel.” Tommel kon daarmee leven. “De genade van optimaal vertrouwen hoef ik niet van iedereen te hebben”, zei de staatssecretaris toen.

In de periode die daarop volgde bleef de PvdA'er Tommel met kritiek bestoken. In zijn brief van gisteren onderstreept Duivesteijn de “grote zorgen” die er bij de PvdA bestaan over het te voeren volkshuisvestingsbeleid. Hij vindt dat Tommel zijn beleid moet bijstellen. “De fractie van de PvdA gaat er vanuit dat het mogelijk moet zijn gezamenlijk te komen tot een beleid dat een groter draagvlak geniet dan thans het geval is”, schrijft Duivesteijn in zijn brief, die hij 'Met vriendelijke groet' besluit.