Delhi krijgt fiat voor privatisering telecom

NEW DELHI, 20 FEBR. Het Indiase Hooggerechtshof heeft gisteren bepaald dat de regering niet onrechtmatig heeft gehandeld bij de privatisering van een deel van de telecommunicatie-sector. Het oordeel vormt een belangrijke steun in de rug van premier Narasimha Rao en diens minister van financiën, Manmohan Singh, bij hun pogingen de Indiase economie geleidelijk aan te liberaliseren en te privatiseren.

Tegenstanders van de privatisering hadden de kwestie voorgelegd aan het de hoogste rechterlijke instantie in het land. Volgens hun petitie ging het niet aan om particuliere bedrijven al licenties voor de exploitatie van bepaalde diensten te geven zonder dat daarvoor duidelijke regels waren vastgelegd.

Naar het oordeel van de rechters heeft de regering het volste recht om met instemming van het parlement tot privatisering over te gaan. Het is niet aan het Hof om over de wenselijkheid van privatisering als zodanig te besluiten.

De minister van telecommunicatie, Sukh Ram, verwelkomde het oordeel als een grote overwinning voor de regering. Het geeft de geplaagde minister ook zelf enige lucht. Eind vorige jaar vormde hij het middelpunt van een controverse over de toekenning van licenties voor telefoondiensten aan een reeks bedrijven, nadat de regels daarvoor tussentijds plotseling waren veranderd.

De oppositie in het parlement verdacht Sukh Ram van corruptie. Het wekte alom verbazing dat een klein telecombedrijfje uit de deelstaat Himachal Pradesh, waar Sukh Ram ook uitgerekend zelf vandaan komt, de meest licenties in de wacht sleepte, ver voor allerlei veel meer gevestigde namen uit binnen- en buitenland. Ondanks furieuze reacties van de oppositie hield Narasimha Rao Sukh Ram echter de hand boven het hoofd. Over de aantijgingen tegen de minister lieten de hoogste rechters zich overigens gisteren niet uit, omdat ze daar in de petitie niet expliciet naar waren gevraagd.

Veel buitenlandse bedrijven zijn gezien het grote potentieel zeer geïnteresseerd in de Indiase telecom-markt. Door het wispelturige beleid van de autoriteiten en door hun neiging overal een vinger in de pap te willen houden, hebben andere bedrijven echter de moed weer opgegeven.