D66 niet akkoord met WAO-plan

DEN HAAG, 20 FEBR. De fractie van D66 gaat niet akkoord met het WAO-plan van het kabinet. Volgens woordvoerster Schimmel is het voorstel om bedrijven de vrijheid te geven het WAO-risico zelf te dragen of onder te brengen bij een particuliere verzekeringsmaatschappij in de praktijk “niet haalbaar”.

Het D66-Kamerlid zei dit gisteravond op een bijeenkomst in Rhenen. Coalitiegenoot VVD vindt de opmerkingen van Schimmel “prematuur”. De nieuwe wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO) is nog niet openbaar en de Raad van State moet nog adviseren, onderstreept woordvoerder Van Hoof. “En ik verwacht dat het kabinet voor een groot gedeelte tegemoet komt aan de gesignaleerde bezwaren.”

De PvdA-fractie was tot aan het begin van de middag niet in staat om te reageren op de uitlatingen van Schimmel. De fractie heeft in het verleden kritische kanttekeningen geplaatst bij de WAO-voorstellen, maar wil pas een politiek oordeel vellen wanneer het complete kabinetsvoorstel openbaar is.

In het regeerakkoord hebben PvdA, VVD en D66 afgesproken dat de WAO-premies per bedrijfstak moeten variëren. Sectoren met veel arbeidsongeschikten zijn dan duurder uit. Het kabinet verwacht dat bedrijven zich meer zullen inspannen om te voorkomen dat werknemers in de WAO terecht komen. Met name de VVD hecht grote waarde aan deze afspraak.

Het kabinet wil bedrijven verder de vrijheid geven om verzekeringen onder te brengen bij particuliere verzekeraars; de zogeheten opting out. Het kabinet verwacht dat beide maatregelen in 1998 een besparing in de sociale zekerheid opleveren van 750 miljoen gulden.

Critici, waaronder voorzitter Buurmeijer van het Tica (het coördinerend orgaan in de sociale zekerheid) vrezen dat bedrijven het personeelsbestand zullen splitsen: de gezonde werknemers verzekeren ze particulier, degenen met een hoger risico op arbeidsongeschiktheid brengen ze onder in het 'publiek bestel'.

D66 vreest misbruik en verwacht dat de publieke WAO-verzekering op den duur wordt ondergraven door het nieuwe systeem. Als alternatief wil Schimmel bedrijven de gelegenheid geven voor één of twee jaar de WAO-uitkeringen aan eigen werknemers zelf te betalen. Na die periode kan het bedrijf een beroep doen op de publieke WAO-verzekering. De periode van één of twee jaar is volgens Schimmel voor werkgevers een voldoende financiële prikkel om het aantal werknemers dat naar de WAO uitstroomt, zoveel mogelijk te beperken.

Het ministerie van Sociale Zaken verwacht dat de Raad van State “op korte termijn” het advies zal afronden. Afhankelijk van de inhoud van het advies zal het wetsvoorstel binnen enkele dagen of weken naar de Tweede Kamer worden gestuurd.