BIM beticht SJIN van wanbeleid

AMSTERDAM, 20 FEBR. De Bond van Improviserende Musici (BIM) overweegt na een ledenvergadering juridische stappen tegen de Stichting Jazz en Geïmproviseerde Muziek in Nederland (SJIN). De BIM beschuldigt de SJIN van wanbeleid en een werkgroep van de BIM gaat bekijken of de SJIN onbehoorlijk wordt bestuurd. Volgens de BIM leiden de bezuinigingen van de SJIN, die de subsidies van het Rijk voor de jazz en geïmproviseerde muziek moet verdelen, tot een afbraak van de geïmproviseerde muziek.

De SJIN heeft zich vorig jaar verkeken op het aantal speelbeurten dat moest worden gesubsidieerd. Dat waren er met 4300 zo'n 600 meer dan de verwachte 3700. Als de SJIN blijft bij het voornemen de drie ton, die toen te veel werd uitgegeven, dit jaar te compenseren, zullen volgens de BIM veel concerten worden geannuleerd en podia worden gesloten. De BIM wil het minimumhonorarium voor een concert (300 gulden per persoon) handhaven. (ANP)