Afnemende groei van industriële produktie in 1995

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de groei van het volume van de industriële produktie in ons land vorig jaar is gaan dalen. Na een uitbundige groei in de eerste twee kwartalen van ruim 3,5 procent, werd na een zwakker derde kwartaal (plus 2 procent) in het vierde kwartaal nog slechts één procent gehaald. Het slotkwartaal dankte dit volgens het CBS aan een redelijk december-cijfer (plus 1,4). In oktober en november was er nauwelijks sprake van toename.

Over het gehele jaar 1995 bedroeg de volumegroei van de industriële produktie 2,6 procent, tegen 3,8 procent in 1994. Vooral in de chemiesector was de groei duidelijk minder dan in het voorgaande jaar, ten opzichte van 1994 halveerde de groei nagenoeg. In de metaalindustrie werd een toename gemeten die slechts fractioneel lager uitkwam. Binnen de metaalindustrie heeft vooral de elektrotechnische industrie goed gepresteerd. In de papier- en grafische industrie en de voedings- en genotsmiddelenindustrie deed de tabaksverwerkende industrie het goed. In de textiel- kleding- en lederindustrie en in de hout- en bouwmaterialenindustrie was sprake van een daling van de produktie.