Winst Weweler stijgt met 40 pct

Weweler, producent van onder meer luchtveren voor vrachtwagens, zag zijn netto winst in 1995 op 4,5 miljoen gulden, ruim 40 procent hoger dan die van het voorgaand jaar uitkomen.

Alle vestigingen leverden een positieve bijdrage, de omzet steeg 16 procent omhoog tot 79 miljoen gulden. De inhaalvraag naar vervangingsveren die zich vanaf de tweede helft van 1994 voordeed, ging in het eerste halfjaar van 1995 over in een hanstereffect. In het laatste kwartaal draaide de onderneming iets minder goed. De winstgroei in die periode zwakte af, mede doordat op verzoek van klanten leveranties werden vertraagd. Desondanks is de totale export vorig jaar met 20 procent gestegen boven die van het voorgaande jaar.

Weweler verwacht verdere omzetgroei en een ten minste gelijkblijvend resultaat.

Voorgesteld wordt een dividend van 1,50 gulden per aandeel tegen vorig jaar 1,20 gulden.